19-20 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı - 26 09 2019

Mimarlık Bölümü ders programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 1. Mimari Tasarım derslerinde önceki dönemlerde seçilen Öğretim Elemanlarına ait şubeler Güz döneminde tekrar seçilemez. Eski şubenizdeki bir öğretim elemanı değişmiş ise öğrenci o grubu seçebilir.
 2. İngilizce derslerini seçecek öğrenciler ENG 121 için Şube 8i , ENG 221 için Şube 10'u, ENG 321 için Şube 7 ve Şube 8i seçmeniz gerekmektedir.
 3. Ders programında sıklıkla değişimler olduğu için ders seçimlerinizde sürekli bu sayfadan programın güncel halini kontrol ediniz.
 4. MMR 394 Yerinde Mimari Araştırmalar seçmeli dersini sadece, 2019 Haziran ayında yapılmış olan, Bilecik İlyasbey Köyü alan çalışmasına katılan öğrenciler seçebilecektir. Öğrenci İsimleri: Merter Acar Zinkçi, Miromid Shastyhenam, Zeynep İpek Sipahioğlu, Nazife Sanaç, Eda Nur Motçu, Fatma Sina Çiftçi, Fatma Begüm Yağan, Ulaş Kara, Ayça Korkmaz, Elif Yurtkuran, Sevi Özdemir
 5. MMR 492 (Şube 2), MMR 495 (Şube 2) ve MMR 392 dersleri programa yeni eklenmiştir. Ancak sistemde MMR 392 dersi açık görünmemektedir. Sistemsel sıkıntı giderilince derse kaydınızı yaptırabilirsiniz.
 6. MMR 393 Mimari Tasarım Yarışması dersi Öğr. Gör. Alper Gündüz tarafından açılacak ve yürütülecek olup EKLE-BIRAK döneminde ders olarak eklenebilecektir. Hazırlanılacak yarışmaya ait bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacaktır.
 7. Yaz Döneminde Staj yapan öğrencilerin ders kayıtlarına staj derslerini eklemeleri gerekmektedir.
 8. MMR 492  MMR 495 :MMR 231 (Şube 2) ve MMR 491 derslerinin saatleri ve sınıfları güncellenmiştir. 


App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6925 [site_id] => 21 [title_tr] => 19-20 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Mimarlık Bölümü ders programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 1. Mimari Tasarım derslerinde önceki dönemlerde seçilen Öğretim Elemanlarına ait şubeler Güz döneminde tekrar seçilemez. Eski şubenizdeki bir öğretim elemanı değişmiş ise öğrenci o grubu seçebilir.
 2. İngilizce derslerini seçecek öğrenciler ENG 121 için Şube 8i , ENG 221 için Şube 10'u, ENG 321 için Şube 7 ve Şube 8i seçmeniz gerekmektedir.
 3. Ders programında sıklıkla değişimler olduğu için ders seçimlerinizde sürekli bu sayfadan programın güncel halini kontrol ediniz.
 4. MMR 394 Yerinde Mimari Araştırmalar seçmeli dersini sadece, 2019 Haziran ayında yapılmış olan, Bilecik İlyasbey Köyü alan çalışmasına katılan öğrenciler seçebilecektir. Öğrenci İsimleri: Merter Acar Zinkçi, Miromid Shastyhenam, Zeynep İpek Sipahioğlu, Nazife Sanaç, Eda Nur Motçu, Fatma Sina Çiftçi, Fatma Begüm Yağan, Ulaş Kara, Ayça Korkmaz, Elif Yurtkuran, Sevi Özdemir
 5. MMR 492 (Şube 2), MMR 495 (Şube 2) ve MMR 392 dersleri programa yeni eklenmiştir. Ancak sistemde MMR 392 dersi açık görünmemektedir. Sistemsel sıkıntı giderilince derse kaydınızı yaptırabilirsiniz.
 6. MMR 393 Mimari Tasarım Yarışması dersi Öğr. Gör. Alper Gündüz tarafından açılacak ve yürütülecek olup EKLE-BIRAK döneminde ders olarak eklenebilecektir. Hazırlanılacak yarışmaya ait bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacaktır.
 7. Yaz Döneminde Staj yapan öğrencilerin ders kayıtlarına staj derslerini eklemeleri gerekmektedir.
 8. MMR 492  MMR 495 :MMR 231 (Şube 2) ve MMR 491 derslerinin saatleri ve sınıfları güncellenmiştir. 
) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => docs [module_type] => list [title] => [standards] => Array ( [0] => table-bordered ) [module_class] => [files] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/announcements/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662/1569827546-19-20 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => pdf [size] => 73366 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/announcements/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662/1569827546-19-20 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf ) [caption] => 1569827546-19-20 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf [key] => 0 [target_url] => /uploads/announcements/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662/1569827546-19-20 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf ) ) ) [settings] => Array ( ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-09-26 08:57:34 [end] => 2019-10-31 14:57:34 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-15 11:57:42 [updated_at] => 2019-09-30 07:12:57 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [url] => mim [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6925 [site_id] => 21 [title_tr] => 19-20 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Mimarl\u0131k Bölümü ders program\u0131na a\u015fa\u011f\u0131daki linkten ula\u015fabilirsiniz.<\/p>\n\n

  \n\t
 1. Mimari Tasar\u0131m derslerinde önceki dönemlerde seçilen Ö\u011fretim Elemanlar\u0131na ait \u015fubeler Güz döneminde tekrar seçilemez. Eski \u015fubenizdeki bir ö\u011fretim eleman\u0131 de\u011fi\u015fmi\u015f ise ö\u011frenci o grubu seçebilir.<\/strong><\/li>\n\t
 2. \u0130ngilizce derslerini seçecek ö\u011frenciler ENG 121 için \u015eube 8i , ENG 221 için \u015eube 10'u, ENG 321 için \u015eube 7 ve \u015eube 8i <\/strong>seçmeniz gerekmektedir.<\/li>\n\t
 3. Ders program\u0131nda s\u0131kl\u0131kla de\u011fi\u015fimler<\/strong> oldu\u011fu için ders seçimlerinizde sürekli bu sayfadan program\u0131n güncel halini kontrol ediniz.<\/strong><\/li>\n\t
 4. MMR 394 Yerinde Mimari Ara\u015ft\u0131rmalar seçmeli dersini <\/strong>sadece, 2019 Haziran ay\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015f olan, Bilecik \u0130lyasbey Köyü alan çal\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan ö\u011frenciler seçebilecektir. Ö\u011frenci \u0130simleri: Merter Acar Zinkçi, Miromid Shastyhenam, Zeynep \u0130pek Sipahio\u011flu, Nazife Sanaç, Eda Nur Motçu, Fatma Sina Çiftçi, Fatma Begüm Ya\u011fan, Ula\u015f Kara, Ayça Korkmaz, Elif Yurtkuran, Sevi Özdemir<\/li>\n\t
 5. MMR 492 (\u015eube 2), MMR 495 (\u015eube 2) ve MMR 392 dersleri programa yeni eklenmi\u015ftir. Ancak sistemde MMR 392 dersi aç\u0131k görünmemektedir. Sistemsel s\u0131k\u0131nt\u0131 giderilince derse kayd\u0131n\u0131z\u0131 yapt\u0131rabilirsiniz.<\/strong><\/li>\n\t
 6. MMR 393 Mimari Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fmas\u0131 <\/strong>dersi Ö\u011fr. Gör. Alper Gündüz taraf\u0131ndan aç\u0131lacak ve yürütülecek olup EKLE-BIRAK döneminde ders olarak eklenebilecektir. Haz\u0131rlan\u0131lacak yar\u0131\u015fmaya ait bilgiler ilerleyen günlerde duyurulacakt\u0131r.<\/li>\n\t
 7. Yaz Döneminde Staj yapan ö\u011frencilerin ders kay\u0131tlar\u0131na staj derslerini eklemeleri gerekmektedir.<\/li>\n\t
 8. MMR 492  MMR 495 :MMR 231 (\u015eube 2) ve MMR 491 derslerinin saatleri ve s\u0131n\u0131flar\u0131 güncellenmi\u015ftir. <\/li>\n<\/ol>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"docs","module_type":"list","title":null,"standards":["table-bordered"],"module_class":null,"files":{"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662\/1569827546-19-20 G\u00dcZ D\u00d6NEM\u0130 DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf"],"initialPreviewConfig":[{"type":"pdf","size":73366,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662\/1569827546-19-20 G\u00dcZ D\u00d6NEM\u0130 DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf"},"caption":"1569827546-19-20 G\u00dcZ D\u00d6NEM\u0130 DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662\/1569827546-19-20 G\u00dcZ D\u00d6NEM\u0130 DERS PROGRAMI-30.09.2019.pdf"}]},"settings":[]}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-09-26 08:57:34 [end] => 2019-10-31 14:57:34 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-15 11:57:42 [updated_at] => 2019-09-30 07:12:57 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 18-19-bahar-donemi-ders-programi-1568548662 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1