MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında - 02 01 2020

16-17 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II Final Jürisi istenenler listesi aşağıda yer almaktadır. Tüm öğrencilere başarılar dileriz. 

 

MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Kıvılcım Duruk, Öğr. Gör. Fulay Uysal Bilge, Öğr. Gör. Gizem Kuçak Toprak

16/17 Ocak 2020 FİNAL JÜRİSİ

 

Final Jürisi projeler ve maketler 15.01.2020 tarihinde saat 16:30 – 17:30 arasında teslim edilecektir

Jüri İstenenler

 • Genel konuyu ve Safranbolu’yu tanıtıcı, konunuz ve Safranbolu arasında ilişki kurma biçiminizi anlatıcı kentsel farkındalık ve analiz paftaları. Bu paftanın düzeni, renk, diğer teknikler serbesttir.
 • 1/500 vaziyet planı
 • 1/200 vaziyet planı
 • 1/200 Kot Planları (bütün kot planları; vaziyet planı ve ana giriş kotu planında çevre veriler işlendiği için her kot planında bütün vaziyet planını işlemeyiniz. Vaziyet planı ve ana giriş kotu planı dışındaki planlarda yakın çevreyi görmek yeterlidir.)
 • 1/200 Kesit (en az iki adet)
 • 1/200 Maket

Önemli Not: Çizim pafta boyutu düşey 50/70 olacaktır. Her paftada mutlaka isim soyisim, öğrenci numarası olmalıdır. Ayrıca her plan, kesit, şematik çizimin altında ne olduğu yazılmalıdır. Örneğin; +1 kotu planı Ö:1/200 ya da A-A Kesiti Ö: 1/200 gibi.

Pafta düzeninin de tasarımınızın bir parçası olduğunu unutmayınız. Her doluluk ve boşluktan sorumlusunuz.

Yukarıda istenilen çizimler dışında, tasarımı anlatacağını düşündüğünüz her türlü şematik ve üç boyutlu çizim serbesttir.   

BAŞARILAR DİLERİZ.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7315 [site_id] => 21 [title_tr] => MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

16-17 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II Final Jürisi istenenler listesi aşağıda yer almaktadır. Tüm öğrencilere başarılar dileriz. 

 

MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Kıvılcım Duruk, Öğr. Gör. Fulay Uysal Bilge, Öğr. Gör. Gizem Kuçak Toprak

16/17 Ocak 2020 FİNAL JÜRİSİ

 

Final Jürisi projeler ve maketler 15.01.2020 tarihinde saat 16:30 – 17:30 arasında teslim edilecektir

Jüri İstenenler

 • Genel konuyu ve Safranbolu’yu tanıtıcı, konunuz ve Safranbolu arasında ilişki kurma biçiminizi anlatıcı kentsel farkındalık ve analiz paftaları. Bu paftanın düzeni, renk, diğer teknikler serbesttir.
 • 1/500 vaziyet planı
 • 1/200 vaziyet planı
 • 1/200 Kot Planları (bütün kot planları; vaziyet planı ve ana giriş kotu planında çevre veriler işlendiği için her kot planında bütün vaziyet planını işlemeyiniz. Vaziyet planı ve ana giriş kotu planı dışındaki planlarda yakın çevreyi görmek yeterlidir.)
 • 1/200 Kesit (en az iki adet)
 • 1/200 Maket

Önemli Not: Çizim pafta boyutu düşey 50/70 olacaktır. Her paftada mutlaka isim soyisim, öğrenci numarası olmalıdır. Ayrıca her plan, kesit, şematik çizimin altında ne olduğu yazılmalıdır. Örneğin; +1 kotu planı Ö:1/200 ya da A-A Kesiti Ö: 1/200 gibi.

Pafta düzeninin de tasarımınızın bir parçası olduğunu unutmayınız. Her doluluk ve boşluktan sorumlusunuz.

Yukarıda istenilen çizimler dışında, tasarımı anlatacağını düşündüğünüz her türlü şematik ve üç boyutlu çizim serbesttir.   

BAŞARILAR DİLERİZ.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2020-01-02 15:45:26 [end] => 2020-01-31 15:45:26 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-02 12:46:04 [updated_at] => 2020-01-02 12:47:15 [short_desc_tr] => MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => mmr-102-mimarlikta-temel-tasarim-final-teslimi-hakkinda-1577969164 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [url] => mim [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7315 [site_id] => 21 [title_tr] => MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

16-17 Ocak 2019 tarihinde yap\u0131lacak olan MMR 102 Mimarl\u0131kta Temel Tasar\u0131m II Final Jürisi istenenler listesi a\u015fa\u011f\u0131da yer almaktad\u0131r. Tüm ö\u011frencilere ba\u015far\u0131lar dileriz. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

MMR 102 Mimarl\u0131kta Temel Tasar\u0131m II<\/strong><\/p>\n\n

2019-2020 Akademik Y\u0131l\u0131 Güz Yar\u0131y\u0131l\u0131 <\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011fr. Gör. K\u0131v\u0131lc\u0131m Duruk, Ö\u011fr. Gör. Fulay Uysal Bilge, Ö\u011fr. Gör. Gizem Kuçak Toprak<\/strong><\/p>\n\n

16\/17 Ocak 2020 F\u0130NAL JÜR\u0130S\u0130 <\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Final Jürisi projeler ve maketler 15.01.2020 tarihinde saat 16:30 – 17:30 aras\u0131nda teslim edilecektir <\/strong><\/p>\n\n

Jüri \u0130stenenler<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Genel konuyu ve Safranbolu’yu tan\u0131t\u0131c\u0131, konunuz ve Safranbolu aras\u0131nda ili\u015fki kurma biçiminizi anlat\u0131c\u0131 kentsel fark\u0131ndal\u0131k ve analiz paftalar\u0131. Bu paftan\u0131n düzeni, renk, di\u011fer teknikler serbesttir. <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n
   \n\t
  • 1\/500 vaziyet plan\u0131<\/strong><\/li>\n\t
  • 1\/200 vaziyet plan\u0131<\/strong><\/li>\n\t
  • 1\/200 Kot Planlar\u0131 (bütün kot planlar\u0131; vaziyet plan\u0131 ve ana giri\u015f kotu plan\u0131nda çevre veriler i\u015flendi\u011fi için her kot plan\u0131nda bütün vaziyet plan\u0131n\u0131 i\u015flemeyiniz. Vaziyet plan\u0131 ve ana giri\u015f kotu plan\u0131 d\u0131\u015f\u0131ndaki planlarda yak\u0131n çevreyi görmek yeterlidir.) <\/strong><\/li>\n\t
  • 1\/200 Kesit (en az iki adet)<\/strong><\/li>\n\t
  • 1\/200 Maket<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

   Önemli Not: Çizim pafta boyutu dü\u015fey 50\/70 olacakt\u0131r. Her paftada mutlaka isim soyisim, ö\u011frenci numaras\u0131 olmal\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca her plan, kesit, \u015fematik çizimin alt\u0131nda ne oldu\u011fu yaz\u0131lmal\u0131d\u0131r. Örne\u011fin; +1 kotu plan\u0131 Ö:1\/200 ya da A-A Kesiti Ö: 1\/200 gibi. <\/strong><\/p>\n\n

   Pafta düzeninin de tasar\u0131m\u0131n\u0131z\u0131n bir parças\u0131 oldu\u011funu unutmay\u0131n\u0131z. Her doluluk ve bo\u015fluktan sorumlusunuz. <\/strong><\/p>\n\n

   Yukar\u0131da istenilen çizimler d\u0131\u015f\u0131nda, tasar\u0131m\u0131 anlataca\u011f\u0131n\u0131 dü\u015fündü\u011fünüz her türlü \u015fematik ve üç boyutlu çizim serbesttir.   <\/strong><\/p>\n\n

   BA\u015eARILAR D\u0130LER\u0130Z.<\/strong><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2020-01-02 15:45:26 [end] => 2020-01-31 15:45:26 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2020-01-02 12:46:04 [updated_at] => 2020-01-02 12:47:15 [short_desc_tr] => MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => mmr-102-mimarlikta-temel-tasarim-final-teslimi-hakkinda-1577969164 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1