MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım Final Teslimi Hakkında - 02 01 2020

16-17 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II Final Jürisi istenenler listesi aşağıda yer almaktadır. Tüm öğrencilere başarılar dileriz. 

 

MMR 102 Mimarlıkta Temel Tasarım II

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Kıvılcım Duruk, Öğr. Gör. Fulay Uysal Bilge, Öğr. Gör. Gizem Kuçak Toprak

16/17 Ocak 2020 FİNAL JÜRİSİ

 

Final Jürisi projeler ve maketler 15.01.2020 tarihinde saat 16:30 – 17:30 arasında teslim edilecektir

Jüri İstenenler

  • Genel konuyu ve Safranbolu’yu tanıtıcı, konunuz ve Safranbolu arasında ilişki kurma biçiminizi anlatıcı kentsel farkındalık ve analiz paftaları. Bu paftanın düzeni, renk, diğer teknikler serbesttir.
  • 1/500 vaziyet planı
  • 1/200 vaziyet planı
  • 1/200 Kot Planları (bütün kot planları; vaziyet planı ve ana giriş kotu planında çevre veriler işlendiği için her kot planında bütün vaziyet planını işlemeyiniz. Vaziyet planı ve ana giriş kotu planı dışındaki planlarda yakın çevreyi görmek yeterlidir.)
  • 1/200 Kesit (en az iki adet)
  • 1/200 Maket

Önemli Not: Çizim pafta boyutu düşey 50/70 olacaktır. Her paftada mutlaka isim soyisim, öğrenci numarası olmalıdır. Ayrıca her plan, kesit, şematik çizimin altında ne olduğu yazılmalıdır. Örneğin; +1 kotu planı Ö:1/200 ya da A-A Kesiti Ö: 1/200 gibi.

Pafta düzeninin de tasarımınızın bir parçası olduğunu unutmayınız. Her doluluk ve boşluktan sorumlusunuz.

Yukarıda istenilen çizimler dışında, tasarımı anlatacağını düşündüğünüz her türlü şematik ve üç boyutlu çizim serbesttir.   

BAŞARILAR DİLERİZ.