2019-2020 Güz | MMR 399 Staj | Ek Teslim - 10 01 2020

2019-2020 Güz yarıyılında MMR 399 Staj dersini eklemiş olan öğrencilerin dikkatine...

Aşağıda adı geçen öğrencilerin;

- Staj dosyasındaki metin içeriklerini her bir çalışma günü için en az bir paragraf anlatım içerecek şekilde (en az 5-6 sayfa olacak şekilde) ek bir teslim yapmaları,

- Ekledikleri ifadelerin anlam ve içerik bütünlüğünü gözeterek hazırlamaları,

- Yapılan çalışmaları eskizlerle desteklemeleri,

beklenmektedir.


Ek Teslim Yapması Gereken Öğrenciler

Buğra Balcı

Emre Aydoğan

Sılanur Özyol

Şeyda Hatipoğlu

Ulaş Kara

Yağmur Çavdar

Yaren Ceyhan

Zeynep Tekin


NOT: Eklenecek metnin kapak sayfasında öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası, staj yeri, staj tarihi bilgilerine yer verilmelidir.

Belirtilen eksiklerin tamamlanarak 17 Ocak tarihine kadar Dr. Öğr. Üyesi Burak Bican'a teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız...