2020 Topoğrafya Stajı yapacak öğrencilerin dikkatine - 18 05 2020

DUYURU _2019-2020 YAZ DÖNEMİ STAJLARI

18.05.2020

MMR 299 Topoğrafya Staj işlemlerinin Başlatılması

MMR299 Topografya Stajı 06-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında Öğretim Üyesi Abdulvahit Torun tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecektir.

2020 yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin Mimarlık Bölümü web sayfasında bulunan staj ilkelerini dikkatli bir şekilde okuyarak en geç 12 Haziran tarihine kadar "MMR 299 Stajyer Öğrenci Bilgi formu" ve "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" için gerekli belgelerin imzalı ve taranmış hallerini , Dr. Öğr. Üyesi Melike Orhan’a mail yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

MMR 299 için  “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” için istenen belgeler:

- Nüfus Cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi (1 adet)

- 1 vesikalık fotoğraf

- “MMR 299 Stajyer Öğrenci Bilgi Formu” (2 adet) (stajyer öğrenci tarafından doldurulacak ve imzalanacak)

Gerekli belgelere Mimarlık Bölümü Web Sitesi “Yaz Stajları” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

NOT: Staj başvurusu yapacak öğrencilerin "Staj Önkoşulları Beyan Formu" ile birlikte bir önceki stajını yaptığını belgelemesi gerekmektedir.  Atacs sisteminde stajın yapıldığını gösteren bölüm görüntüsü sunulmalıdır.