29-30 Mart 2013 tarihinde yapılacak Uluslararası Konut Hakkı Sempozyumu'nun afişi ve programı aşağıdadır. 

30 Mart 2013 Cumartesi günü bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Emel Akın, sempozyum kapsamındaki "Neolibeal Kentleşme ve Konut Çevreleri" oturumunda “Neoliberal Politikaların Önemli Bir Aracı/Sonucu: TOKİ ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı konuşmasını yapacaktır.

Yer: TED Üniversitesi Toplantı Salonu, Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej- Çankaya/Ankara
 

ULUSLARARASI KONUT HAKKI SEMPOZYUMU

29–30 MART 2013 / ANKARA
 
29 MART 2013 CUMA
TMMOB Mimarlar Odası 5.Kat Toplantı Salonu, Konur Sok. 4/5 Yenişehir/Ankara
 
09.30   Birleşmiş Milletler Raportörleri İçin Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Afet Yasası’na İlişkin Bilgilendirme Toplantısı
11.00   Dikmen Kentsel Dönüşüm Alanı İnceleme Gezisi-Dikmen Barınma Hakkı Bürosu, Dikmen Vadisi
13.00   Mamak Kentsel Dönüşüm Alanı İnceleme Gezisi- Mamak Açık Hava Sineması ve Öğle Yemeği
15.00   İskitler, Atıfbey, Hıdırlıktepe, Çinçin Kentsel Dönüşüm Alanı İnceleme Gezisi
 
 
30 MART 2013 CUMARTESİ
TED Üniversitesi Toplantı Salonu, Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej- Çankaya/Ankara
 
10.00 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Toplantısı
10.50 Açılış Konuşması
Tezcan Karakuş Candan
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi
 
1. OTURUM: NEO LİBERAL KENTLEŞME VE KONUT ÇEVRELERİ
11.00-11.40   ANA KONUŞMACI          
Miloon Kothari
Birleşmiş Milletler Önceki Konut Hakkı Raportörü
 
11.40-13.00    PANEL
Oturum Başkanı       :
Aydan Erim
Mimar
 
Panelistler                  :
Doç. Dr. Asuman Türkün
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
“Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm”
 
Doç. Dr. Bülent Batuman
Bilkent ÜniversitesiGüzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü
"Neoliberalizmin Gölgesinde: Kent ve Siyasetin Son Yirmi Yılı"
 
Yrd. Doç. Dr.Emel Akın
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
“Neoliberal Politikaların Önemli Bir Aracı/Sonucu: TOKİ ve Kentsel Dönüşüm”
 
Doç. Dr. H.Tarık Şengül
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
“Neoliberal Dönemde Konutun Değişen Anlamı”
 
13.00-13.30    Öğle Arası
13.30-14.00    “Kentsel Dönüşüm” Konulu Kısa Film Gösterimi
           
 
2. OTURUM: ELVERİŞLİ KONUT HAKKI, İHLALLER, DİRENİŞLER VE ZORLA TAHLİYELER
14.00-14.40   ANA KONUŞMACI
Bahram Ghazi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
 
14.40-16.00    PANEL         
Oturum Başkanı       :
Arif Şentek
Mimar
 
Panelistler                  :
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Siyaset Bilimci, Bağımsız Araştırmacı
“2009 Tarihli BM-Habitat AGFE İstanbul Raporu'ndan Bu Yana Ne Değişti? Mahalleler ve Direniş”
 
Yrd. Doç. Dr.Çiğdem Şahin
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
“Neo-Liberal Kent Politikaları Çerçevesinde Fener-Balat-Ayvansaray Mücadelesinin 'Barınma', 'Konut' ve 'Kent Hakkı' Mücadelesi Olarak Değerlendirilmesi”
 
Kutay Meriç
Halkevleri Akdeniz Bölge Temsilcisi
“Kentsel Yağma ve Halkın Barınma Hakkı Mücadelesi”
 
Doç. Dr. Tahire Erman
Bilkent Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
"Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Yer Değiştirme: Uygulamalar, Söylemler, Deneyimler” 
 
16.00-17.00    FORUM
Forum Yöneticisi      :
Ali Hakkan
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı