Cumhuriyet’in Kurumsal İnşaası: Kişiler, Mekanlar, Yapılar
27.10.2023