MMR 371 Enerji Etkin Tasarım ve MMR 381 Fiziksel Çevre Denetimi I Derslerleri kapsamında Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit eşliğinde Mimarlık Bölümü öğrencileri ile Enerji Konferans ve fuarına gezi gerçekleştirilmiştir.