MMR 301 Mimari Tasarım III ve MMR 302 Mimari Tasarım IV Dersleri Gezileri
27.02.2019

MMR 301 Mimari Tasarım III ve MMR 302 Mimari Tasarım IV Dersleri kapsamında, ders yürütücüleri Öğr. Gör. Gökhan Toprak ve Öğr Gör Kaan Özer ile birlikte, 15-16.02.2019 tarihlerinde, proje konularının alanla ilişkili olarak belirlenmesi ve alanların tespit edilmesi için Eskişehir İline gezi düzenlenmiştir. 

Proje konularına öğrenciler ile birlikte alan gezisi esnasında elde edilen bilgiler ile karar verilmiştir. MMR 301 Mimari Tasarım Dersi konusu "Eskişehir Kent Merkezi İçerisinde Tüm Kent Kullanıcılarına Açık, Eğitsel, Sosyal ve Bedensel İşlevleri İçeren Bir Aktivite Merkezi", MMR 302 Mimari Tasarım Dersi konusu "Eskişehir Kent Merkezi İçerisinde Tasarımcı Tarafından Belirlenecek Belirli veya Değişken Bir Kullanıcı Grubuna Yönelik Barınma İşlevi İçeren Sosyal Kültürel Merkez Tasarımı" olarak belirlenmiştir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ziyaret edilmiş, fakülte mekanları gezilmiş, öğretim elemanları ve öğrenciler ile tanışılmış, paylaşımcı bir ortam içerisinde çalışılan proje konuları ve çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artmasına katkı sunmak amaçlı, proje konuları ile ilişkili olan alan gezileri dışında, Eskişehir Kent Merkezi, gerçekleştirilen kentsel ölçekli yeni projeler, rekreasyon alanları, Eskişehir tarihi kimliğini yansıtan, özgün mimari dokunun yoğunlukla bulunduğu ilçeleri gezilmiştir.