TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları - 15 05 2019

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK-BİDEB tarafından ülkemiz ve KKTC'deki tüm üniversitelerin ÖN LİSANS ve LİSANS  ÖĞRENCİLERİ'nin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla

2242 ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLER ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI düzenlenmektedir. Başvurular 31 Mayıs 2019 tarihine kadar e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışma kategorileri 

Akıllı Şehirler ve Ulaşım, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 

Eğitim, 

Enerji ve Çevre, 

Gıda ve Tarım, 

Makine İmalatı ve Otomotiv, 

Sağlık, 

Savunma, Uzay ve Havacılık, 

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik 

olarak belirlenmiştir.  

Yarışmanın Çağrı Duyurusu [ http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 | www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 ] adresinde yayınlanmıştır. 
 

ÖĞRENCİ BİTİRME TEZLERİ'nin Proje Hazırlama Rehberinde belirtilen formatta başvuru yapabilecek ve

Final Yarışmasının 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında TEKNOFEST kapsamında yapılacaktır.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4160 [site_id] => 21 [title_tr] => TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK-BİDEB tarafından ülkemiz ve KKTC'deki tüm üniversitelerin ÖN LİSANS ve LİSANS  ÖĞRENCİLERİ'nin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla

2242 ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLER ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI düzenlenmektedir. Başvurular 31 Mayıs 2019 tarihine kadar e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışma kategorileri 

Akıllı Şehirler ve Ulaşım, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 

Eğitim, 

Enerji ve Çevre, 

Gıda ve Tarım, 

Makine İmalatı ve Otomotiv, 

Sağlık, 

Savunma, Uzay ve Havacılık, 

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik 

olarak belirlenmiştir.  

Yarışmanın Çağrı Duyurusu [ http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 | www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 ] adresinde yayınlanmıştır. 
 

ÖĞRENCİ BİTİRME TEZLERİ'nin Proje Hazırlama Rehberinde belirtilen formatta başvuru yapabilecek ve

Final Yarışmasının 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında TEKNOFEST kapsamında yapılacaktır.

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-05-15 12:06:07 [end] => 2019-05-30 12:06:07 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-15 09:06:39 [updated_at] => 2019-05-15 09:06:39 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-universite-ogrencileri-arastirma-proje-yarismalari-1557911199 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [url] => mim [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4160 [site_id] => 21 [title_tr] => TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

TÜB\u0130TAK Üniversite Ö\u011frencileri Ara\u015ft\u0131rma Proje Yar\u0131\u015fmalar\u0131<\/var><\/small><\/h2>\n\n

TÜB\u0130TAK-B\u0130DEB taraf\u0131ndan ülkemiz ve KKTC'deki tüm üniversitelerin ÖN L\u0130SANS <\/strong>ve L\u0130SANS <\/strong> Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130<\/strong>'nin ülkemizin ihtiyaç duydu\u011fu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu do\u011frultuda bilgi ve becerilerini artt\u0131racak projeler geli\u015ftirmelerini te\u015fvik etmek amac\u0131yla<\/p>\n\n

2242 ÜN\u0130VERS\u0130TE  Ö\u011eRENC\u0130LER ARA\u015eTIRMA PROJE YARI\u015eMALARI<\/strong> düzenlenmektedir. Ba\u015fvurular 31 May\u0131s 2019 tarihine kadar e-bideb.tubitak.gov.tr <\/strong>adresinden yap\u0131lacak olup yar\u0131\u015fma kategorileri <\/strong>
\n
\nAk\u0131ll\u0131 \u015eehirler ve Ula\u015f\u0131m, 
\n
\nBilgi ve \u0130leti\u015fim Teknolojileri, 
\n
\nE\u011fitim, 
\n
\nEnerji ve Çevre, 
\n
\nG\u0131da ve Tar\u0131m, 
\n
\nMakine \u0130malat\u0131 ve Otomotiv, 
\n
\nSa\u011fl\u0131k, 
\n
\nSavunma, Uzay ve Havac\u0131l\u0131k, 
\n
\nSosyal Yenilikçilik ve Giri\u015fimcilik 
\n
\nolarak belirlenmi\u015ftir.  <\/p>\n\n

Yar\u0131\u015fman\u0131n Ça\u011fr\u0131 Duyurusu [ http:\/\/www.tubitak.gov.tr\/bideb\/2242<\/a> | www.tubitak.gov.tr\/bideb\/2242<\/a> ]<\/strong> adresinde yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131r. 
\n <\/p>\n\n

Ö\u011eRENC\u0130 B\u0130T\u0130RME TEZLER\u0130<\/strong>'nin Proje Haz\u0131rlama Rehberinde belirtilen formatta ba\u015fvuru yapabilecek ve<\/p>\n\n

Final Yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 17 - 22 Eylül 2019 <\/strong>tarihleri aras\u0131nda TEKNOFEST<\/strong> kapsam\u0131nda yap\u0131lacakt\u0131r.<\/p>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-05-15 12:06:07 [end] => 2019-05-30 12:06:07 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-15 09:06:39 [updated_at] => 2019-05-15 09:06:39 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-universite-ogrencileri-arastirma-proje-yarismalari-1557911199 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1