MMR 381 Fiziksel Çevre Denetimi Dersi - İşitme - 04 12 2019

Mimarlık Bölümü MMR 381 Fiziksel Çevre Denetimi dersi kapsamında, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Sargon, öğrencilere kulak, kulağun yapısı, işitmenin nasılş gerçekleştiği, mekan ve işitme arasındaki ilişkilere dair bir sunum yapmıştır.