Atılım Üniversitesi Akustik Klübü olarak 06/12/2019 tarihinde Engin Sansa ile söyleşi gerçekleştirilmiştir. Klüp üyelerinin merak ettiği soruları cevaplayan Engin Sansa, akustik nedir; akustik, çınlama, çınlama süreleri ve etkileri nedir; enstrüman, mekan ve akustik; kapalı mekan ve akustik arasındaki ilişki; akustiğin sadece kapalı mekanlarla değil açık mekanlarla da ilişkili olduğu ve bu ilişkinin doğanın kendisinden geldiği; enstrümanların doğal sesler ile ilişkisi üzerine anlatımlar gerçekleştirmiştir.

Bu anlatımlar sonucunda akustik nedir sorusu etrafında şekillenen, akustiğin hayatımızdaki önemi ve duyuları, duyguları nasıl harekete geçirdiği üzerine detaylı bilgilendirmelere yer verilmiştir.

 

Bu keyifli söyleşi için Engin Sansa’ya, söyleşinin düzenlenmesinde etkili olan klüpten sorumlu hocamız Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit’e ve akustik klübü üyelerine teşekkür ederiz.

 

Engin Sansa Özgeçmiş

1943’te İstanbul da doğan Engin SANSA, 1955 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Nusret Kayar’ın viyolonsel sınıfı öğrencisi oldu. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Sansa aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açtığı viyolonsel sınavını kazanarak CSO sanatçısı oldu. 1975-2000 yılları arasında CSO viyolonsel grup şefliği görevini sürdürmüştür. 1964–1985Yücelen Yaylı Çalgılar kuarteti üyesi. 1965 yılında İspanya’da Santiago De Compostela’da Caspar CASSADO ve Radu ALDULESCU ile yüksek lisans çalışmaları yaptı. 1966 yılında Almanya’da Weikersheim’den oda müziği diploması aldı.1972’de British Council bursu ile Londra’da bir yıl William PLEETH ile Guildall School Of Music’de viyolonsel çalıştı ve diploma aldı.1984’de sanatta yeterlilik diplomasını alan sanatçı 1985’de Doçent oldu. 1978-1998 yılları arasında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı viyolonsel bölümü öğretim üyeliği yaptı. 1989- 2000 yılları arasında O.D.T.Ü. Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü kurucu başkanlığı yaptı. 1985-2008 Ankara Yaylı Çalgılar Kuarteti üyeliği yaptı. 2000 yılında Profesör olan Engin SANSA, 2000–2003 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölüm başkanlığı ve 2000-2007 yılları arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kurucu müdürü olarak çalıştı, 2007 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. Prof. Engin SANSA halen ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü, Atılım Üniversitesi ve THK Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak dersler vermektedir.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4486 [site_id] => 21 [title_tr] => Engin Sansa Söyleşisi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Akustik Klübü olarak 06/12/2019 tarihinde Engin Sansa ile söyleşi gerçekleştirilmiştir. Klüp üyelerinin merak ettiği soruları cevaplayan Engin Sansa, akustik nedir; akustik, çınlama, çınlama süreleri ve etkileri nedir; enstrüman, mekan ve akustik; kapalı mekan ve akustik arasındaki ilişki; akustiğin sadece kapalı mekanlarla değil açık mekanlarla da ilişkili olduğu ve bu ilişkinin doğanın kendisinden geldiği; enstrümanların doğal sesler ile ilişkisi üzerine anlatımlar gerçekleştirmiştir.

Bu anlatımlar sonucunda akustik nedir sorusu etrafında şekillenen, akustiğin hayatımızdaki önemi ve duyuları, duyguları nasıl harekete geçirdiği üzerine detaylı bilgilendirmelere yer verilmiştir.

 

Bu keyifli söyleşi için Engin Sansa’ya, söyleşinin düzenlenmesinde etkili olan klüpten sorumlu hocamız Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit’e ve akustik klübü üyelerine teşekkür ederiz.

 

Engin Sansa Özgeçmiş

1943’te İstanbul da doğan Engin SANSA, 1955 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Nusret Kayar’ın viyolonsel sınıfı öğrencisi oldu. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Sansa aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açtığı viyolonsel sınavını kazanarak CSO sanatçısı oldu. 1975-2000 yılları arasında CSO viyolonsel grup şefliği görevini sürdürmüştür. 1964–1985Yücelen Yaylı Çalgılar kuarteti üyesi. 1965 yılında İspanya’da Santiago De Compostela’da Caspar CASSADO ve Radu ALDULESCU ile yüksek lisans çalışmaları yaptı. 1966 yılında Almanya’da Weikersheim’den oda müziği diploması aldı.1972’de British Council bursu ile Londra’da bir yıl William PLEETH ile Guildall School Of Music’de viyolonsel çalıştı ve diploma aldı.1984’de sanatta yeterlilik diplomasını alan sanatçı 1985’de Doçent oldu. 1978-1998 yılları arasında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı viyolonsel bölümü öğretim üyeliği yaptı. 1989- 2000 yılları arasında O.D.T.Ü. Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü kurucu başkanlığı yaptı. 1985-2008 Ankara Yaylı Çalgılar Kuarteti üyeliği yaptı. 2000 yılında Profesör olan Engin SANSA, 2000–2003 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölüm başkanlığı ve 2000-2007 yılları arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kurucu müdürü olarak çalıştı, 2007 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. Prof. Engin SANSA halen ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü, Atılım Üniversitesi ve THK Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak dersler vermektedir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-12-11 15:37:41 [end] => 2020-02-09 15:37:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-11 12:38:04 [updated_at] => 2019-12-11 12:38:04 [short_desc_tr] => Engin Sansa Söyleşisi [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => engin-sansa-soylesisi-1576067884 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [url] => mim [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4486 [site_id] => 21 [title_tr] => Engin Sansa Söyleşisi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Akustik Klübü olarak 06\/12\/2019 tarihinde Engin Sansa ile söyle\u015fi gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir. Klüp üyelerinin merak etti\u011fi sorular\u0131 cevaplayan Engin Sansa, akustik nedir; akustik, ç\u0131nlama, ç\u0131nlama süreleri ve etkileri nedir; enstrüman, mekan ve akustik; kapal\u0131 mekan ve akustik aras\u0131ndaki ili\u015fki; akusti\u011fin sadece kapal\u0131 mekanlarla de\u011fil aç\u0131k mekanlarla da ili\u015fkili oldu\u011fu ve bu ili\u015fkinin do\u011fan\u0131n kendisinden geldi\u011fi; enstrümanlar\u0131n do\u011fal sesler ile ili\u015fkisi üzerine anlat\u0131mlar gerçekle\u015ftirmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bu anlat\u0131mlar sonucunda akustik nedir sorusu etraf\u0131nda \u015fekillenen, akusti\u011fin hayat\u0131m\u0131zdaki önemi ve duyular\u0131, duygular\u0131 nas\u0131l harekete geçirdi\u011fi üzerine detayl\u0131 bilgilendirmelere yer verilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bu keyifli söyle\u015fi için Engin Sansa’ya, söyle\u015finin düzenlenmesinde etkili olan klüpten sorumlu hocam\u0131z Doç. Dr. Filiz Bal Koçyi\u011fit’e ve akustik klübü üyelerine te\u015fekkür ederiz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Engin Sansa Özgeçmi\u015f<\/p>\n\n

1943’te \u0130stanbul da do\u011fan Engin SANSA, 1955 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Konservatuvar\u0131 Nusret Kayar’\u0131n viyolonsel s\u0131n\u0131f\u0131 ö\u011frencisi oldu. 1964 y\u0131l\u0131nda Ankara Devlet Konservatuvar\u0131ndan mezun olan Sansa ayn\u0131 y\u0131l Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Senfoni Orkestras\u0131’n\u0131n açt\u0131\u011f\u0131 viyolonsel s\u0131nav\u0131n\u0131 kazanarak CSO sanatç\u0131s\u0131 oldu. 1975-2000 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda CSO viyolonsel grup \u015fefli\u011fi görevini sürdürmü\u015ftür. 1964–1985Yücelen Yayl\u0131 Çalg\u0131lar kuarteti üyesi. 1965 y\u0131l\u0131nda \u0130spanya’da Santiago De Compostela’da Caspar CASSADO ve Radu ALDULESCU ile yüksek lisans çal\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131. 1966 y\u0131l\u0131nda Almanya’da Weikersheim’den oda müzi\u011fi diplomas\u0131 ald\u0131.1972’de British Council bursu ile Londra’da bir y\u0131l William PLEETH ile Guildall School Of Music’de viyolonsel çal\u0131\u015ft\u0131 ve diploma ald\u0131.1984’de sanatta yeterlilik diplomas\u0131n\u0131 alan sanatç\u0131 1985’de Doçent oldu. 1978-1998 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda H.Ü. Ankara Devlet Konservatuar\u0131 viyolonsel bölümü ö\u011fretim üyeli\u011fi yapt\u0131. 1989- 2000 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda O.D.T.Ü. Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü kurucu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131. 1985-2008 Ankara Yayl\u0131 Çalg\u0131lar Kuarteti üyeli\u011fi yapt\u0131. 2000 y\u0131l\u0131nda Profesör olan Engin SANSA, 2000–2003 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölüm ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve 2000-2007 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvar\u0131 kurucu müdürü olarak çal\u0131\u015ft\u0131, 2007 y\u0131l\u0131nda ayn\u0131 üniversiteden emekli oldu. Prof. Engin SANSA halen ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü, At\u0131l\u0131m Üniversitesi ve THK Üniversitelerinde yar\u0131 zamanl\u0131 olarak dersler vermektedir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067831-1.jpg","\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067842-2.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":85157,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067831-1.jpg"},"caption":"1576067831-1.jpg","width":"580px","height":"435px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067831-1.jpg","lightbox":true},{"type":"image","size":84725,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067842-2.jpg"},"caption":"1576067842-2.jpg","width":"580px","height":"435px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/engin-sansa-soylesisi-1576067884\/1576067842-2.jpg"}]} [start] => 2019-12-11 15:37:41 [end] => 2020-02-09 15:37:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-12-11 12:38:04 [updated_at] => 2019-12-11 12:38:04 [short_desc_tr] => Engin Sansa Söyleşisi [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => engin-sansa-soylesisi-1576067884 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [name_tr] => Mimarlık Bölümü [name_en] => Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mim [slug_en] => mim [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":396429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},"caption":"1561726273-mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1561726273-mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":161160,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"},"caption":"1519742375-mimarlik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/1519742375-mimarlik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58371,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"},"caption":"mimarlik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/mimarlik-bolumu\/mimarlik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:07:20 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 57 [rgt] => 58 [depth] => 2 [color] => [url] => mim [home_page_id] => 1416 [atacs_id] => 5204 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 48 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1