Bölümümüz Araş.Gör. Ceren Cindioğlu Lisansüstü Tez Ödülüne Layık Görüldü.
22.10.2020

"Gelişen Karma Gerçeklik Teknolojilerinin Tasarım Odaklı Düşünme Üzerine Etkisi" (The Influence of Emergent Mixed-Reality Technologies on Design Thinking) isimli yüksek lisans tezi ile ODTÜ 2020 Lisansüstü Tez Ödülü'ne layık görülen bölümümüz Araştırma Görevlisi Ceren Cindioğlu'yu tebrik ederiz.