Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
22.08.2023

T.C

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

 

 

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü için ilan edilen iki (2) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda isimleri bulunan iki (2) aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmışlardır.

1 - A***e H***e T****R

2-   S*****r G*****Ü

Sınav Tarihi               : 24.08.2023
Sınav Saati                : 10:00

Sınav Yeri                  : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  4.Kat, Dekanlık Toplantı Salonu

Adı Soyadı

Yabanı Dil (%40)

AĞIRLIĞI

ALES (%60)

AĞIRLIĞI

TOPLAM

AÇIKLAMA

Notu

Notu

A***e H***e T****r

70,0000

28,00

80,15500

48,09

76,09

Sınava Girmeye Hak Kazandı

S*****r G*****Ü

52,5000

21,00

72,10446

42,25

63,25

Sınava Girmeye Hak Kazandı

T**a E**r

Gerekli başvuru koşullarını sağlamıyor.

 

K***r A**ş

Gerekli başvuru koşullarını sağlamıyor.

 

T**a B*******ı

Gerekli başvuru koşullarını sağlamıyor.