Ortak Eğitim Programına Başvurular Başladı! - 10 12 2019

Ortak Eğitim eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir.

Ortak Eğitim başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ ne başvurur.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz bu dönem, Özgür Masur ve Arzu Kaprol'ün tasarım ofislerinde ortak eğitim programı kapsamında çalışmaktadırlar.

Son Başvuru Tarihi 27 Mart 2020

Ayrıntılı Bilgi için: https://www.atilim.edu.tr/uploads/pages/co-op-ortak-egitim-1517410939/1547735645-Ortak_E%C4%9Fitim_Y%C3%B6nergesi__25.12.2018_g%C3%BCn_ve_14_S.K_.pdf