Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 26 03 2021

T.C

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

 

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda isimleri belirtilen dört (4) adaydan, iki (2) aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmışlardır.

 

1-         ASLI ATAGENÇ

2-         AYÇA ÖZTÜRK

 

Sınav Tarihi              : 31 Mart 2021
Sınav Saati                : Yazılı: 10:00, Mülakat: 13:30

Sınav Yeri                  : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  4.Kat, Dekanlık Toplantı Salonu

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil (%40)

AĞIRLIĞI

ALES (%60)

AĞIRLIĞI

TOPLAM

AÇIKLAMA

Notu

Notu

 

1

ASLI ATAGENÇ

73,75000

29,50

73,67000

44,20

73,70

 

 

2

AYÇA ÖZTÜRK

68,75000

27,50

74,47000

44,68

72,18

 

3

RAMAZAN SEYHAN

Asgari koşullar sağlanmadı

(Lisans Mezuniyet Alanı Başvurulan Alanla İlgili Değil)

4

İFFET FIRTINA

 

Asgari koşullar sağlanmadı (ALES VE Dil Puanı Şartını Karşılamamakta)