KRY111-Kariyer Planlama dersi final ve mazeret sınavları hakkında önemli duyuru!!
11.05.2022