KRY111-Kariyer Planlama Dersi Sınav Adımları Hakkında İkinci Duyuru!!
16.05.2022