Metal Şekillendirme, Kaynak ve Eklemeli İmalat Proseslerinin Sayısal Simülasyon Yöntemi ile Analizleri - 05 10 2021