II. Malzeme Bilgi Teknolojileri Semineri Gerçekleştirildi
03.12.2013

Malzeme dünyasından farklı sektörlerden 18 farklı firmadan 50’nin üzerinde katılımcının bir araya geldiği II. Malzeme Bilgi Teknolojileri Semineri, 29 Kasım 2013 tarihinde, Atilim Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi ev sahipliğinde, ONATUS Öngörü Teknolojileri ve Granta Design Materials Information Technologies’in sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ele alınan konu başlıkları şu şekildedir:

 • Modern yazılım çözümleri üzerinden güvenilir malzeme bilgisine ulaşım
 • Malzeme bilgisinin, şirket içerisinde kullanımı ve departmanlar arasında paylaşımı ve kontrolü
 • Maliyet – Performans dengesinde malzeme seçiminin önemi
 • CAD-CAE-PLM sistemlerine aktarımı
 • Test sistemleri üzerinden elde edilen malzeme verilerinin doğrudan malzeme bilgi teknolojileri yazılımlarına transferi
 • Farklı malzeme özelliklerinin, tasarım hedefleri doğrultusunda sınıflandırılması
 • Malzeme tedarikçilerinin fiyat da dahil olmak üzere, malzeme özeliklerinin karşılaştırılması
 • MMPDS, MI 21, StahlDat X gibi standart malzeme verilerine ulaşım ve şirket içi kullanımı
 • Korozyon, yorulma, sürünme dayanımları da dahil olmak uz ere farklı malzeme gruplarının karşılaştırılması
 • Sıcaklığa bağlı malzeme özeliklerinin yazılım ve test ortamında karakterizasyon çalışmaları
 • Eğitim öğretim çalışmalarında malzeme seçimi kavramının lisans seviyesindeki öğrencilere aktarımına yönelik yazılım çözümleri
 • Kütlesel ve sac şekillendirme süreci simülasyonları için malzeme verisinin belirlenmesi
 • Isıl süreçlerin simülasyonu için gerekli malzeme verilerinin deneysel ve hesaplamalı yöntemlerle temini
 • İçyapı bilgisinin malzeme verisi ve simülasyonların doğrulama aracı olarak değerlendirilmesi

Etkinliğimiz kapsamında, sunumları ile bizlere katkı veren Granta yazılımdan Sayın Thomas Weninger, Ben Beyer ve Dr. Fatih Çetin’e, Onatus Öngörü Teknolojilerinden Sayın Onur Öztürk’e, ODTÜ Kaynak Teknolojileri Merkezi’nden Dr. Caner Batıgün’e teşekkür ederiz.

 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi adına

Yrd.Doç.Dr. Caner Şimşir