IV. Kaynak ve Isıl İşlem Çalıştayı - 21,22 Nisan 2015 - 02 04 2015

21-22 Nisan 2015 tarihlerinde, Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme ve Mükemmeliyet Merkezinde;   Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi,  ONATUS Öngörü Teknolojileri, Stresstech Oy (Finlandiya), SINT Technology (İtalya) ve ESI Group (Fransa) ortak girişimi ile düzenlenen etkinlikte, kaynak, ısıl işlem ve kalıntı gerilmeler alanında kullanılan simülasyon ve ölçüm sistemlerinin uygulamalarıyla ile ilgili sektörel örnek çalışmalar üzerinden katılımcılara bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

Etkinliğimiz kapsamında, teorik bilgilendirmelerin yanı sıra, gerek test gerekse de simülasyon uygulamaları ile ilgili canlı uygulamalar da yapılacaktır. Etkinlik takvimi ve programı linkte dikkatinize sunulmuştur.

IV. Kaynak & Isıl İşlem Çalıştayı katılımı için sınırlı sayıda kontenjan olduğundan dolayı, ekte yer alan davetiye metninde belirtildiği üzere onurozturk@onatus.com adresine ön kayıt için başvuru yapılması gerekmektedir.

21-22 Nisan tarihlerinde etkinlikte firmanızdan ilgili uzmanları Merkez’imizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi adına:

Yrd.Doç.Dr. Caner Şimşir