IMCE HTVP1600 RFDA Sistemi MŞMM Bünyesine Katıldı
05.10.2017

Kalkınma Bakanlığı destekli 2. Faz projesi kapsamında oda sıcaklığında yapısal analiz için malzemenin elastik özelliklerinin tayininde kulanılmak üzere RFDA sistemi alınmıştı. Bu projenin devamı olan 3. Faz projesi kapsamında, yüksek sıcaklıklarda test olanağı sağlayan ve yetkinlik açısından ülkemizde tek olan yüksek sıcaklık RFDA sistemi alınarak  ülkemizdeki milli projelere yeni bir test olanağı sağlandı.

 

 

IMCE HTVP1600 RFDA SİSTEMİ MŞMM BÜNYESİNE KATILDI

Kalkınma Bakanlığı destekli 3.faz altyapı projesi kapsamında IMCE HTVP1600 RFDA (Resonant Frequency and Damping Analysis \ Rezonans Frekansı ve Sönümleme Analizi) sistemi laboratuvarımıza kazandırıldı. Sistemin eğitimi IMCE firmasının Genel Müdürü Bart Bollen tarafından MŞMM’de görevli bir doktoralı uzmanın liderliğinde, iki lisans ve iki yüksek lisans mezunu kendini bu işe adamış yetkin bir ekibe verilerek eğitim başarıyla tamamlanmıştır.

 

TÜRKİYE’DE TEK !

Bu sistem ile savunma, uzay ve havacılık sanayilerinde devam eden milli projelere (yerli motor, yerli uçak projeleri) yüksek sıcaklıkta metal, seramik ve kompozit malzemelerin yapısal analizinde gerekli olan elastik verilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sistem Türkiye’de özellikleri ve yetkinliği bakımından tektir. Türkiye’nin  özellikle son dönemlerde ihtiyaç duyduğu projelerde bu sistem ile yapılan analizler projenin içeriği açısından oldukça kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, bu sistem ile hem akademik hem de endüstriyel alanda çalışmalar ve işbirlikleri sağlanması hedeflenmektedir.

 

KABİLİYETLER VE YETENEKLER

HTVP1600 sistemi yüksek sıcaklıklarda (1600°C'ye kadar) malzemeye impuls ile etki ederek malzemenin elastik özelliklerini bulmak için tasarlanmıştır. Ölçümler, önceden belirlenen ısıtma ve soğutma (1-5 ° C / dak) programlarına göre gerçekleştirilmektedir. Ayarlanabilir test düzeneği ve mikrofonu sayesinde hem elastik ve kesme (shear) modülü hem de Poisson oranı elde edilebilmektedir. Aynı zamanda sistemin oda sıcaklığında elastik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan harici test düzenekleri mevcuttur. Bu sayede farklı geometrilerde daha küçük ve büyük numunelerde testler gerçekleştirilebilmektedir.