Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM - 01 03 2018

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Elif Aydın tarafından yürütülmekte olan ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Özgür Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu’nun yer aldığı Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı başlıklı TÜBİTAK-1005 projesi başarı ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamında devreye alınan ısıtma ve şekillendirme ünitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde bulunan Metal Şekillendirmede İnnovatif Teknolojiler Laboratuvarında yer almaktadır.

Günümüzde, özellikle Alüminyum, Magnezyum ve Titanyum gibi hafif metallerin şekillendirilmesi önemini arttırmaktadır. Elektromanyetik şekillendirme, bu ve benzeri gevrek metallerin şekillendirilmesinde oldukça etkin bir alternatif sunmaktadır.

Proje kapsamında, gevrek metallerin ılık/sıcak şekillendirilmesine yönelik indüksiyonlu bir ısıtma sistemi tasarlanmış, bu ısıtmanın hemen sonrasında da şekillendirme başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yine bu proje ile, üniversitemiz bünyesinde yer alan Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Computational Science and Engineering) laboratuvarı’nda, elektromanyetik şekillendirme yönteminin simülasyonuna yönelik sonlu eleman – sonlu fark yöntemlerinin girişimli kullanımı ile etkin bir sayısal yöntem geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında bizimle birlikte çalışan:

Prof. Dr. Timur Aydemir (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek (Atılım Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Dr. Murat Ünver (Kırıkkale Elektrik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.)

Akın Uslu (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Doktora Öğrencisi)

Hasan Safa Çavuşoğlu (Atılım Ü., Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi)

ve proje bursiyerlerimiz Fatemah Zafermand ve Caner Çamalan’a teşekkür ederiz…