Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM - 01 03 2018

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Elif Aydın tarafından yürütülmekte olan ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Özgür Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu’nun yer aldığı Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı başlıklı TÜBİTAK-1005 projesi başarı ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamında devreye alınan ısıtma ve şekillendirme ünitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde bulunan Metal Şekillendirmede İnnovatif Teknolojiler Laboratuvarında yer almaktadır.

Günümüzde, özellikle Alüminyum, Magnezyum ve Titanyum gibi hafif metallerin şekillendirilmesi önemini arttırmaktadır. Elektromanyetik şekillendirme, bu ve benzeri gevrek metallerin şekillendirilmesinde oldukça etkin bir alternatif sunmaktadır.

Proje kapsamında, gevrek metallerin ılık/sıcak şekillendirilmesine yönelik indüksiyonlu bir ısıtma sistemi tasarlanmış, bu ısıtmanın hemen sonrasında da şekillendirme başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yine bu proje ile, üniversitemiz bünyesinde yer alan Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Computational Science and Engineering) laboratuvarı’nda, elektromanyetik şekillendirme yönteminin simülasyonuna yönelik sonlu eleman – sonlu fark yöntemlerinin girişimli kullanımı ile etkin bir sayısal yöntem geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında bizimle birlikte çalışan:

Prof. Dr. Timur Aydemir (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek (Atılım Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Dr. Murat Ünver (Kırıkkale Elektrik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.)

Akın Uslu (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Doktora Öğrencisi)

Hasan Safa Çavuşoğlu (Atılım Ü., Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi)

ve proje bursiyerlerimiz Fatemah Zafermand ve Caner Çamalan’a teşekkür ederiz…

 App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3465 [site_id] => 75 [title_tr] => Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM [title_en] => en/Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Elif Aydın tarafından yürütülmekte olan ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Özgür Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu’nun yer aldığı Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı başlıklı TÜBİTAK-1005 projesi başarı ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamında devreye alınan ısıtma ve şekillendirme ünitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde bulunan Metal Şekillendirmede İnnovatif Teknolojiler Laboratuvarında yer almaktadır.

Günümüzde, özellikle Alüminyum, Magnezyum ve Titanyum gibi hafif metallerin şekillendirilmesi önemini arttırmaktadır. Elektromanyetik şekillendirme, bu ve benzeri gevrek metallerin şekillendirilmesinde oldukça etkin bir alternatif sunmaktadır.

Proje kapsamında, gevrek metallerin ılık/sıcak şekillendirilmesine yönelik indüksiyonlu bir ısıtma sistemi tasarlanmış, bu ısıtmanın hemen sonrasında da şekillendirme başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yine bu proje ile, üniversitemiz bünyesinde yer alan Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Computational Science and Engineering) laboratuvarı’nda, elektromanyetik şekillendirme yönteminin simülasyonuna yönelik sonlu eleman – sonlu fark yöntemlerinin girişimli kullanımı ile etkin bir sayısal yöntem geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında bizimle birlikte çalışan:

Prof. Dr. Timur Aydemir (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek (Atılım Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)

Dr. Murat Ünver (Kırıkkale Elektrik Mak. San. Tic. Ltd. Şti.)

Akın Uslu (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Doktora Öğrencisi)

Hasan Safa Çavuşoğlu (Atılım Ü., Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi)

ve proje bursiyerlerimiz Fatemah Zafermand ve Caner Çamalan’a teşekkür ederiz…

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-03-01 00:00:00 [end] => 2018-03-01 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-03-01 13:17:11 [updated_at] => 2018-10-12 06:37:23 [short_desc_tr] => "Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı" başlıklı TÜBİTAK-1005 projesi başarı ile tamamlanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => elektromanyetik-sekillendirme’de-atilim-universitesi-ve-msmm-1539325945 [old_url] => Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_tr] => Araştırma Merkezleri [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 75 [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [url] => msmm [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3465 [site_id] => 75 [title_tr] => Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM [title_en] => en/Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/a><\/strong> Mühendislik Fakültesi<\/strong><\/a> Ö\u011fretim Üyelerinden Prof. Dr. Elif Ayd\u0131n<\/strong><\/a> taraf\u0131ndan yürütülmekte olan ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak Doç. Dr. Özgür Aslan<\/strong><\/a> ve Yrd.<\/strong> Doç. Dr. Besim Barano\u011flu<\/strong><\/a>’nun yer ald\u0131\u011f\u0131 Gevrek Sac Metallerin Il\u0131k\/S\u0131cak \u015eekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik \u015eekillendirme Sisteminin Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130malat\u0131 <\/em>ba\u015fl\u0131kl\u0131 TÜB\u0130TAK-1005 projesi ba\u015far\u0131 ile tamamlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Proje kapsam\u0131nda devreye al\u0131nan \u0131s\u0131tma ve \u015fekillendirme ünitesi Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi<\/strong><\/a> bünyesinde bulunan Metal \u015eekillendirmede \u0130nnovatif Teknolojiler Laboratuvar\u0131<\/em><\/a>’<\/em>nda yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

\"\"<\/p>\n\n

Günümüzde, özellikle Alüminyum, Magnezyum ve Titanyum gibi hafif metallerin \u015fekillendirilmesi önemini artt\u0131rmaktad\u0131r. Elektromanyetik \u015fekillendirme, bu ve benzeri gevrek metallerin \u015fekillendirilmesinde oldukça etkin bir alternatif sunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

\"\"<\/p>\n\n

Proje kapsam\u0131nda, gevrek metallerin \u0131l\u0131k\/s\u0131cak \u015fekillendirilmesine yönelik indüksiyonlu bir \u0131s\u0131tma sistemi tasarlanm\u0131\u015f, bu \u0131s\u0131tman\u0131n hemen sonras\u0131nda da \u015fekillendirme ba\u015far\u0131 ile gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir. Yine bu proje ile, üniversitemiz bünyesinde yer alan Hesaplamal\u0131 Bilim ve Mühendislik (Computational Science and Engineering) laboratuvar\u0131<\/strong><\/a>’nda, elektromanyetik \u015fekillendirme yönteminin simülasyonuna yönelik sonlu eleman – sonlu fark yöntemlerinin giri\u015fimli kullan\u0131m\u0131 ile etkin bir say\u0131sal yöntem geli\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\"\" <\/p>\n\n

Proje kapsam\u0131nda bizimle birlikte çal\u0131\u015fan:<\/p>\n\n

Prof. Dr. Timur Aydemir (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)<\/p>\n\n

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek (At\u0131l\u0131m Ü. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.)<\/p>\n\n

Dr. Murat Ünver (K\u0131r\u0131kkale Elektrik Mak. San. Tic. Ltd. \u015eti.)<\/p>\n\n

Ak\u0131n Uslu (Gazi Ü., Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Doktora Ö\u011frencisi)<\/p>\n\n

Hasan Safa Çavu\u015fo\u011flu (At\u0131l\u0131m Ü., Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi)<\/p>\n\n

ve proje bursiyerlerimiz Fatemah Zafermand ve Caner Çamalan’a te\u015fekkür ederiz…<\/p>\n\n

\"\"<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/elektromanyetik-sekillendirme\u2019de-atilim-universitesi-ve-msmm-1539325945\/1539326134-elektromanyetik_sekillendirme_ve_msmm.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":57491,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/elektromanyetik-sekillendirme\u2019de-atilim-universitesi-ve-msmm-1539325945\/1539326134-elektromanyetik_sekillendirme_ve_msmm.jpg"},"caption":"1539326134-elektromanyetik_sekillendirme_ve_msmm.jpg","width":"720px","height":"428px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/elektromanyetik-sekillendirme\u2019de-atilim-universitesi-ve-msmm-1539325945\/1539326134-elektromanyetik_sekillendirme_ve_msmm.jpg"}]} [start] => 2018-03-01 00:00:00 [end] => 2018-03-01 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-03-01 13:17:11 [updated_at] => 2018-10-12 06:37:23 [short_desc_tr] => "Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sisteminin Tasarımı ve İmalatı" başlıklı TÜBİTAK-1005 projesi başarı ile tamamlanmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => elektromanyetik-sekillendirme’de-atilim-universitesi-ve-msmm-1539325945 [old_url] => Elektromanyetik Şekillendirme’de Atılım Üniversitesi ve MŞMM ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 75 [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [name_en] => Metal Forming Center of Excellence [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi [slug_en] => metal-forming-center-of-excellence [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":64793,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"},"caption":"1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-10 11:11:38 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 13 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 [color] => [url] => msmm [home_page_id] => 3054 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 15 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 75 [name_tr] => Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi [name_en] => Metal Forming Center of Excellence [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi [slug_en] => metal-forming-center-of-excellence [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":64793,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"},"caption":"1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metal-sekillendirme-mukemmeliyet-merkezi\/1520604909-metal_sekillerndirme_mukemmeliyet.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-10 11:11:38 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 13 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 257 [lft] => 178 [rgt] => 179 [depth] => 3 [color] => [url] => msmm [home_page_id] => 3054 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 15 [old_cat_id] => 0 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 13 [title] => Research Centers [slug] => research-centers [created_at] => 2017-10-10 16:31:45 [updated_at] => 2018-05-11 17:44:16 [label_tr] => Araştırma Merkezleri [label_en] => Research Centers [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personel [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 13 [title] => Research Centers [slug] => research-centers [created_at] => 2017-10-10 16:31:45 [updated_at] => 2018-05-11 17:44:16 [label_tr] => Araştırma Merkezleri [label_en] => Research Centers [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personel [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1