Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor - 25 03 2019

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete, Zonguldak Teknopark, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Zonguldak-Karabük ve Bartın Sanayi Ticaret ve Sanayi Odalarının yönetici ve temsilcileri katıldı. 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürümüz (MŞMM) Dr. Öğretim Üyesi Besim Baranoğlu, “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile işbirliği hakkında, “Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor” dedi.

MŞMM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Besim Baranoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve MŞMM ile ortak konular için “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, yerleşmiş olduğu coğrafyadaki imalatın ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yoğunlaşması sebebi ile bir ‘çelik kümelenmesi’ yani, bu sektörde yer alan firmaları bir araya getiren bir yapı oluşturmak istemekte. Bu kapsamda öncelikle, ‘iyi uygulama örneği’ olarak MŞMM'yi incelemek istediler.” İfadesini kullandı. 

İlgili kümelenmenin doğrudan metal sektörü ve özelde de çelik imalatı/şekillendirmesi ile ilgili olması nedeniyle MŞMM’nin hemen her türlü yetkinliği ile bu oluşumun içinde yer almasının önemli olduğunu ifade eden Merkez Müdürümüz “oluşuma sadece hizmet sağlayıcı olarak değil, proje geliştirici, yürütücü ve yön gösterici olarak hizmet edilebileceğini” belirterek “MŞMM, pek çok yetkinlik ve tecrübesi ile, ilgili kümelenme yapısının bilimsel-akademik ayağını oluşturabilecek bir yapıda” dedi. 

Ziyarette konukların özellikle kümelenme çalışmaları, rekabet öncesi işbirliği, MŞMM ile ortak projeler, birlikte oluşturulacak yol haritası gibi konular üzerinde durduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu “Firmalar arasında eşgüdüm sağlandığında, koordineli, ileri dönük ve artı değeri yüksek projeler gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.