Elastisite modülü belirlenmesi iki farklı metot ile yapılmaktadır.
1)     Statik elastisite ölçüm yöntemleri (çekme, basma testleri)
2)     Dinamik elastisite ölçüm yöntemleri (rezonans frekansı sönümleme analizi)
 
  Statik ölçümlerde genel olarak E (elastisite modülü), Gerilme değerinin (σ) uzama değerine (Ɛ) bölünmesiyle bulunur.

 Eğrinin eğimi ile ölçülen elastisite modülü tam doğru sonuç vermemektedir. Sebebi sürünme  ve anelastisite gibi faktörler strain’e etki etmektedir. Ayrıca, kuvvet ölçüm ve kuvvet aralığı, ekstansometre, uzama aralığı, numune yerleşim ve tutması gibi problemler elastisite modülü belirlenmesinde hataya sebep olabilir. Bunun yerine dinamik metot olan ses dalgalarının veya tel titreşimlerinin ölçülmesiyle elde edilen elastisite modülü daha doğru sonuç vermektedir.
 
 Türkiye’de sadece Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nde bulunan IMCE RFDA (Rezonans Frekansı ve Sönümleme Analizi) Cihazı ile;
 -Oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıklarda (1600°C’ye kadar) Elastik modülü ölçümü,
-Kesme modülü ölçümü,
-Poisson oranı ölçümü yapılmaktadır.
#IMCE Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi #RFDA #Young'smodulus #ELASTİSİTEMODÜLÜ