Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Gör. Değerlendirme Sonucu - 14 01 2019

Dr. Öğretim Görevliliği Son Değerlendirme Tutanağı

Mütercim Tercümanlık Bölümü için ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, 30.11.2018 ilan başlangıç ve 17.12.2018 son başvuru tarihli 30611 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavı yapılan aday başarılı bulunmuş olup sonuç aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI (%10)

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

1

Fatma Aylin Akın

88

26.4

70

21

78.86

7.876

100

30

85.3