Araştırma Görevliliği Son Değerlendirme Sonucu - 22 01 2020

    Fen Edebiyat Fakültesi                
    Mütercim Tercümanlık  Bölümü                
    Araştırma Görevliliği Son Değerlendirme Sonucu                
Yazılı sınav sonrasında, ALES (%30), Lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirilme yapılmıştır. 
Bilim sınavı sonucunda kadroya atanmak üzere Utku BAYDAN asıl aday ve Gözde YILMAZ yedek adaylar olarak belirlenmiştir.
Asıl                                                                                     
 Utku BAYDAN                  
Yedek                    
Gözde YILMAZ                    
                     
Sıra No ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM
YABANCI DİL (%10) ALES (%30) MEZUNİYET (%30) GİRİŞ SINAVI  (%30)
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
1 Utku BAYDAN 95,00 9,5 89,42 26,8 83,9 25,1 90 27 88,4
2 Gözde YILMAZ 93,75 9,3 83,10 24,9 88,8 26,6 90 27 87,8
3 Ebru KÜRKCÜ 96,25 9,6 84,62 25,3 93,7 28,1 60 18 81
4 Tules ÖNENÇ 96,25 9,6 80,44 24,1 78,3 23,4 75 22,5 79,6
5 Ezginaz EMİRKADI 97,5 9,7 79,74 23,92 79.70  23,1 75 22,5 79,27
6 Merve YAYGIN 91,25 9,1 80,53 24,1 88,1 26,4 60 18 77,6
7 Elif Özge KOÇ 93,75 9,3 80,16 24 81,1 24,3 60 18 75,6
8 İbrahim Övünç UYGAR 95,00 9,5 78,24 23,4 80,86 24,2 BAŞARISIZ
9 Mert MORALI 100 10 81,22 24,3 88,8 26,6 GİRMEDİ
10 Nurefşan TERCAN 91,25 9,1 81,19 24,3 86,46 25,9 GİRMEDİ