2020-2021 Güz Dönemi Sözlü Çeviriye Uygunluk (Aptitude) Sınavı Hakkında - GÜNCEL! - 09 09 2020

Son dönemde COVID-19 salgını ile ilgili yaşanan gelişmelere bağlı olarak üniversitemiz akademik takvimi güncellenmiştir. Bu güncelleme ile eğitim başlangıç tarihi ileri alındığından, sözlü çeviriye uygunluk sınavı da 1 Ekim 2020 Perşembe gününe alınmıştır. Sınav saat 10.00'da Zoom üzerinden gerçekleşecektir. İlgili Zoom bağlantısı ve şifre, başvuru dilekçesini gönderen öğrencilerin e-posta adreslerine ileri bir tarihte iletilecektir. Sınavda jüri üyeleri olarak Prof. Dr. Berrin Aksoy, Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Hastürkoğlu ve profesyonel konferans çevirmeni Yelda Doğruoğlu görev alacaktır. Sınav süresince asistanlık görevini Arş. Gör. Özge Bayraktar Özer yürütecektir.

Sınav konularına ilişkin olarak bir önceki duyuruda belirtilen bilgiler geçerliliğini korumaktaıdr.