İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş. Gör. Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu
17.09.2021

Atılım Üniversitesi  
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü  
Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu  
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15.09.2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:  
Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dört (4) aday davet edilmiş olup bu adaylardan 3’ü yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş, bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.  
Yazılı sınav sonrasında, ALES (%30), Lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirilme yapılmıştır.   
                       
Bilim sınavı sonucunda kadroya atanmak üzere B****k V**i D****r asıl aday ve B****y E**l  yedek aday olarak belirlenmiştir.  
                       
Asıl                                                                                         
1.      B****k V**i D****r                  
Yedek                    
   1.       B****y E**l                    
                       
Sıra No ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM  
YABANCI DİL (%10) ALES (%30) MEZUNİYET (%30) GİRİŞ SINAVI  (%30)  
 
 
 
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI  
1 B****k V**i D****r 97,5 9,75 79,09 23,727 90,66 27,198 90 27 87,675  
2 B****y E**l 96,25 9,625 85,29 25,587 96,03 28,809 75 22,5 86,521  
3 B***a N*r Z***u 98,75 9,875 79,01 23,703 92,06 27,618 60 18 79,196  
4 H****e M***s K***r 91,25 9,125 81,24 24,373446 87,63 26,289 Sınava katılmadı