Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri
03.11.2021

Ulusal Europass Merkezi 2021-2023 faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik "Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim" konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirilecektir. Seminerler aracılığıyla katılımcıların iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmekte olup, etkinlik kapsamında katılımcılara Europass web platformu (www.europass.eu) ve Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri, Europass araçlarıyla iş ve eğitim fırsatlarına erişim gibi konularda bilgiler aktarılacaktır.

 

Bu çerçevede, söz konusu seminerlerden yararlanmak isteyen üniversite, fakülte, enstitü, ofis, topluluk ve kulüpleri info@europass.gov.tr adresinden Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iletişime geçebilir ve ücretsiz seminer taleplerini iletebilir.