Mütercim-Tercümanlık Bölümümüz 2001 yılından beri kaliteli ve Avrupa ölçütlerinde eğitimini sürdürmekte, yazılı ve sözlü çeviri eğitim faaliyetlerinin yanısıra, Çeviribilim araştırmalarına da ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar yapmaktadır. Çokdilli iletişim alanında yüksek öğretim düzeyinde meslek eğitimi 25 yıldan fazla bir süredir ülkemizde yürütülmektedir. Teknolojik değişimler ve Pazar dönüşümlerinin küreselleşmeye bağlı sonuçları çokdilli iletişimi toplumlar ve kültürler için zorunlu hale getirmiştir. Bölümümüzde yürütülen program Avrupa Birliği Komisyonu Yazılı ve Sözlü Çeviri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanan izleme ve uzman gruplarınca önerilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bölümümüzde yazılı ve sözlü çeviri eğitimi Bologna Deklerasyonu’nda vurgulandığı üzere özellikle mezuniyet sonrasında mesleki “istihdam sağlayabilmeye" yönelik en yüksek ölçütlerde verilmesi amaçlanmıştır. En son “EN 15038: 2006 Çeviri Hizmetleri Standardı, Hizmet Gereklilikleri” adlı Avrupa ve Uluslararası Standardizasyon Kurumlarının çerçevesi programımız ve eğitim/öğretim hedeflerimizle uyum içindedir. Bu amaçla bölümümüz Avrupa Birliği Komisyonu himayesinde gerçekleştirilen ve 65 Avrupa Birliği Üniversitesinin üye olduğu “Optimale” Projesinin (“Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe”), tek üye Türk üniversitesidir. Bu nedenle yazılı ve sözlü çeviri eğitimimizin Avrupa Birliği Üniversitelerinin benzer Bölümleriyle uyum ve denge içinde yürütülmesi gerektiğinden programımız, eğitim ve öğretim yöntemlerimiz, kullanılan elektronik donanım, bellek destekli çeviri programları ve çeviri laboratuvarlarımız en ileri koşulları içermektedir. Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz “Çeviri Becerileri” (Competences) uygunluk, bilgi, davranış ve donanımları kullanabilme, çeviride kişiler arası çalışma boyutlarını edinme, üretim sürecini yönetebilme, dil kullanımlarında alanlar içi ve genel kültür açılarından uzmanlaşma, bilgiye erişim gibi alanları içerir ve bu becerilerin kazanılması piyasa ve akademik ortamlarda sıkı bir şekilde denetlenir. Bölümümüz, nitelikli öğrenci akışını sürdürmek için liselerle tanıtım programları gerçekleştirmekte, ayrıca öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini Erasmus Programı çerçevesinde yürütmektedir. Öğrencilerimizi mezuniyete hazırlamada önemli bir ilkemiz de bilginin şeffaf ve karşılaştırılır bir şekilde kazanımını gerçekleştirerek kendilerinin dünyayı tanımalarına yardımcı olmaktır. Meslek kazandırmaya dayalı Mütercim-Tercümanlık eğitimimizde dil hizmetleri tedarikçileri, yerel ve uluslararası iş piyasası ve mesleki örgütlerle sıkı bir iletişimimiz bulunmakta, mezunlarımızın genel profili bu iletişimi desteklemektedir. Çeviri eğitimimiz yazılı ve sözlü tüm alanlarda sorun-odaklı öğrenme, proje odaklı öğrenme, ödev odaklı öğrenme, kuram odaklı öğrenme ve uygulama odaklı öğrenmeye dayalı olup mezunlarımızın bilgi ve donanımlarını somut iş edinme ve istihdama yöneltmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız çeşitli uzmanlık alanlarında serbest çevirmen, kurum çevirmeni (hukuk, kamu yönetimi, bilim ve teknoloj, edebiyat, tıp, çeviri ve mühendislik vb) ya da giderek gereksiniminin arttığı çok katmanlı dil uzmanları olarak revizer, terminologist, subtitler, lokalizer olarak çalışmaktadır. Tüm bu nitelikleriyle 2001'den beri süre gelen bölümümüzün elemanları Çeviribilim alanındaki kuramsal çalışmalarını, meslek ve piyasa yaşamında yazın çevirisi, teknik çeviri, lokalizasyon vs... gibi konularda devam eden çalışmaları ile pekiştirmekte ve eğitim ve öğretim programımızın düzeyine büyük katkıda bulunmaktadırlar. Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza başarılar dilerim.