FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Avrupa’nın yüksek öğretimde saygın güvence kuruluşu CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agenicies in Higher Education)'da tam üye olarak yer almaktadır. 

https://www.ceenqa.org/members/full-members/turkey/