31 Mart 2023 tarihinde Üniversitemiz Senatosunca yeniden düzenlenen 2022-2023 Yılı Akademik Takvimi Yayınlanmıştır.
05.04.2023

Akademik Takvim (07.04.2023 Tarihli düzenleme)