2022-2023 Akademik yılı bahar dönemi için daha önce 08.06.2023 olarak ilan edilen yüksek lisans ve doktora tez savunmalarının son günü 07.07.2023 olarak değiştirilmiştir.
28.04.2023

2022-2023 Akademik yılı bahar dönemi için daha önce 08.06.2023 olarak ilan edilen yüksek lisans ve doktora tez savunmalarının son günü  07.07.2023 olarak değiştirilmiştir. 

Akademik Takvim