2019-2020 Akademik yılı Ek-Madde 1 ve Kurum içi yatay geçiş sonuçları açıklanmıştır. - 31 01 2020

2019-2020 Akademik yılı Ek-Madde 1 ve Kurum içi yatay geçiş sonuçları açıklanmıştır.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü