2019-2020 Akademik yılı Bahar Dönemi Çift anadal/ Yandal Kesin Kayıt Bilgileri ve Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır. - 10 02 2020

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın  12.02.2020- 15.02.2020  tarihleri arasında 09.30 - 17.30 saatleri arasında  Fen Edebiyat Fakültesi'nin zemin katında bulunan Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nde yapılacaktır.