2019-2020 Akademik Yılı Yaz Okulu Harf Notlarının Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Duyurulması - 24 08 2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yaz Okulu dönem sonu sınavları 24 Ağustos itibari ile tamamlandığından, bu akşam saat 23:59'a kadar harf notu girme işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, sözü edilen harf notu giriş işlemleri tamamlanıncaya ve takiben, sistem tarafından sayaç ve ortalama hesaplama işlemleri tamamlanıncaya kadar, yani 25 Ağustos sabahı saat 11:00'a kadar öğrencilerimizin aktif dönem not görme erişimleri kapalı olacaktır.

Yaz Okulu sırasında görülen derslerin harf notları, 25 Ağustos 2020 saat 11:00'den itibaren ATACS üzerinden görüntülenebilecektir.