2014 Yılı Öncesinde Kayıt Yaptıran Öğrenciler İle 2014 Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Azami Sürelerinin Hangi Yıl Ve Dönem İtibari İle Hesaplanacağına İlişkin Duyuru - 05 05 2021

Sevgili Öğrencimiz,
2014 yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler ile 2014 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin azami sürelerinin hangi yıl ve dönem itibari ile hesaplanacağı hususundaki Üniversitemiz Senatosunun 01.04.2021 tarihli ve 21/69 sayılı kararını okumak için tıklayınız