2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinde geçen azami süreler sonunda öngörülen ek sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi almak için tıklayınız.
26.10.2021