02.02.2022 Tarihli Üniversitemiz Senatosunda yeninden görüşülerek belirlenen 2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinde geçen  azami süreler sonunda öngörülen ek sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları görmek için tıklayınız ...
14.02.2022