AVM418 ve AVM101 Mazeret Sınavları Hakkında
02.01.2023

AVM418 kodlu ders ile AVM101 kodlu derslerin ara sınav ve final mazeret sınavları 4 Ocak 2023, 13:30-14:30 saatleri arasında 1026-I numaralı derslikte yapılacaktır.