PLT421 Ders İptali Hakkında / Canceled PLT421 lesson on Wednesday (11/22/2023)
20.11.2023

Dikkat: 22 Kasım 2023 Çarşamba günü yapılması planlanan “ PLT421 Accident Investigation Analysis” dersi yapılamayacaktır.

ATTENTION: Planned to be made on Wednesday, November 22, 2023PLT421 Accident Investigation Analysis lesson has been canceled.