Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu - 02 12 2020

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Bölüm Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu

Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerinde Bölüm Öğrenci Temsilcisi adayı olarak başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin 02-07 Aralık 2020 Çarşamba-Pazartesi (14:00’e kadar)  tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 6. maddesi 1. bendindeki şartları sağlamak koşuluyla ilgili Bölüm Başkanlıklarına şahsen müracaat edeceklerdir.

Başvuru ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz,

https://www.atilim.edu.tr/files/1.%202020-2021%20At%C4%B1l%C4%B1m%20se%C3%A7im%20takvimi.pdf

https://www.atilim.edu.tr/files/2.%20Atilim%20Universitesi%20%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6nergesi.pdf

https://www.atilim.edu.tr/files/3.%20Basvuru%20Formu.pdf

https://www.atilim.edu.tr/files/4.%20%C3%96%C4%9Frenci%20Konseyi%20Se%C3%A7imlerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Genel%20Esaslar.pdf