Uygulamalı İktisat - Tez Yazım Süreci Hakkında - 28 09 2019

Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tez Önerisinin Hazırlanması ve Kabulü Süreci

 

Yazılacak tezlerde temel olarak programın niteliği nedeni ile iktisadi bir sorunu ele alan ve iktisadi uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması beklenmektedir. Sürece başlar iken,  tez konusu belirlendikten sonra ön çalışmaların bölüm kurulunda herkese açık bir ortamda ( gerekiyorsa tez konunuz ile ilgilenmiş olan danışma hocanızın katılımıyla da) sunulması, tartışılması ve onaylanması gerekmektedir. Kurula sunulacak olan çalışmaların:

1- Odak sorusu

2- İktisadi önemi

3- Literatür

4- Odak sorusuna verilen cevabın bölümler halinde nasıl inceleneceği 

5- Kullanılacak yöntem  ve

6- Katkısı

temel unsurlar olacak şekilde hazırlanarak üzerinde tartışılabileceği bir tez önerisi hazırlanması (gerekiyorsa konu ile ilgilenmek isteyen danışmanla birlikte) ve toplantıdan önce incelenebilmesi için bölüme gönderilmesi gerekmektedir.

Tez ile ilgili bölüm kurulları her yılın Güz Döneminde Kasım ve Aralık aylarında, Bahar döneminde ise Mart ve Haziran aylarında düzenlenecektir.