Uygulamalı İktisat - Tez Yazım Süreci Hakkında - 28 09 2019

Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tez Önerisinin Hazırlanması ve Kabulü Süreci

 

Yazılacak tezlerde temel olarak programın niteliği nedeni ile iktisadi bir sorunu ele alan ve iktisadi uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması beklenmektedir. Sürece başlar iken,  tez konusu belirlendikten sonra ön çalışmaların bölüm kurulunda herkese açık bir ortamda ( gerekiyorsa tez konunuz ile ilgilenmiş olan danışma hocanızın katılımıyla da) sunulması, tartışılması ve onaylanması gerekmektedir. Kurula sunulacak olan çalışmaların:

1- Odak sorusu

2- İktisadi önemi

3- Literatür

4- Odak sorusuna verilen cevabın bölümler halinde nasıl inceleneceği 

5- Kullanılacak yöntem  ve

6- Katkısı

temel unsurlar olacak şekilde hazırlanarak üzerinde tartışılabileceği bir tez önerisi hazırlanması (gerekiyorsa konu ile ilgilenmek isteyen danışmanla birlikte) ve toplantıdan önce incelenebilmesi için bölüme gönderilmesi gerekmektedir.

Tez ile ilgili bölüm kurulları her yılın Güz Döneminde Kasım ve Aralık aylarında, Bahar döneminde ise Mart ve Haziran aylarında düzenlenecektir.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7064 [site_id] => 147 [title_tr] => Uygulamalı İktisat - Tez Yazım Süreci Hakkında [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Tez Önerisinin Hazırlanması ve Kabulü Süreci

 

Yazılacak tezlerde temel olarak programın niteliği nedeni ile iktisadi bir sorunu ele alan ve iktisadi uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması beklenmektedir. Sürece başlar iken,  tez konusu belirlendikten sonra ön çalışmaların bölüm kurulunda herkese açık bir ortamda ( gerekiyorsa tez konunuz ile ilgilenmiş olan danışma hocanızın katılımıyla da) sunulması, tartışılması ve onaylanması gerekmektedir. Kurula sunulacak olan çalışmaların:

1- Odak sorusu

2- İktisadi önemi

3- Literatür

4- Odak sorusuna verilen cevabın bölümler halinde nasıl inceleneceği 

5- Kullanılacak yöntem  ve

6- Katkısı

temel unsurlar olacak şekilde hazırlanarak üzerinde tartışılabileceği bir tez önerisi hazırlanması (gerekiyorsa konu ile ilgilenmek isteyen danışmanla birlikte) ve toplantıdan önce incelenebilmesi için bölüme gönderilmesi gerekmektedir.

Tez ile ilgili bölüm kurulları her yılın Güz Döneminde Kasım ve Aralık aylarında, Bahar döneminde ise Mart ve Haziran aylarında düzenlenecektir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-09-28 12:01:25 [end] => 2019-10-14 12:01:25 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-14 09:01:49 [updated_at] => 2019-10-16 07:35:30 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => uygulamali-iktisat---tez-yazim-sureci-hakkinda-1571043709 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 147 [name_tr] => İktisat Ana Bilim Dalı [url] => poec [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7064 [site_id] => 147 [title_tr] => Uygulamalı İktisat - Tez Yazım Süreci Hakkında [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Uygulamal\u0131 \u0130ktisat Yüksek Lisans Program\u0131<\/p>\n\n

Yüksek Lisans Tez Önerisinin Haz\u0131rlanmas\u0131 ve Kabulü Süreci<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yaz\u0131lacak tezlerde temel olarak program\u0131n niteli\u011fi nedeni ile iktisadi bir sorunu ele alan ve iktisadi uygulamaya yönelik çal\u0131\u015fmalar yap\u0131lmas\u0131 beklenmektedir. Sürece ba\u015flar iken,  tez konusu belirlendikten sonra ön çal\u0131\u015fmalar\u0131n bölüm kurulunda herkese aç\u0131k bir ortamda ( gerekiyorsa tez konunuz ile ilgilenmi\u015f olan dan\u0131\u015fma hocan\u0131z\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla da) sunulmas\u0131, tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 ve onaylanmas\u0131 gerekmektedir. Kurula sunulacak olan çal\u0131\u015fmalar\u0131n:<\/p>\n\n

1- Odak sorusu<\/p>\n\n

2- \u0130ktisadi önemi<\/p>\n\n

3- Literatür<\/p>\n\n

4- Odak sorusuna verilen cevab\u0131n bölümler halinde nas\u0131l incelenece\u011fi <\/p>\n\n

5- Kullan\u0131lacak yöntem  ve<\/p>\n\n

6- Katk\u0131s\u0131<\/p>\n\n

temel unsurlar olacak \u015fekilde haz\u0131rlanarak üzerinde tart\u0131\u015f\u0131labilece\u011fi bir tez önerisi haz\u0131rlanmas\u0131 (gerekiyorsa konu ile ilgilenmek isteyen dan\u0131\u015fmanla birlikte) ve toplant\u0131dan önce incelenebilmesi için bölüme gönderilmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

Tez ile ilgili bölüm kurullar\u0131 her y\u0131l\u0131n Güz Döneminde Kas\u0131m ve Aral\u0131k aylar\u0131nda, Bahar döneminde ise Mart ve Haziran aylar\u0131nda düzenlenecektir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-09-28 12:01:25 [end] => 2019-10-14 12:01:25 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-14 09:01:49 [updated_at] => 2019-10-16 07:35:30 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => uygulamali-iktisat---tez-yazim-sureci-hakkinda-1571043709 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 147 [name_tr] => İktisat Ana Bilim Dalı [name_en] => Department of Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat-ana-bilim-dali [slug_en] => department-of-economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":53122,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"},"caption":"1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":62005,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"},"caption":"iktisat02.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-14 17:41:49 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 12 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 30 [lft] => 137 [rgt] => 138 [depth] => 2 [color] => [url] => poec [home_page_id] => 1282 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 147 [name_tr] => İktisat Ana Bilim Dalı [name_en] => Department of Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat-ana-bilim-dali [slug_en] => department-of-economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":53122,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"},"caption":"1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/1519397277-iktisat_yuksek_lisans.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":62005,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"},"caption":"iktisat02.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat-ana-bilim-dali\/iktisat02.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-14 17:41:49 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 12 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 30 [lft] => 137 [rgt] => 138 [depth] => 2 [color] => [url] => poec [home_page_id] => 1282 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 12 [title] => Akademik Program [slug] => akademik-program [created_at] => 2017-10-09 11:18:30 [updated_at] => 2018-05-14 19:00:31 [label_tr] => Akademik Program [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personel [dep_label_en] => Departments [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 12 [title] => Akademik Program [slug] => akademik-program [created_at] => 2017-10-09 11:18:30 [updated_at] => 2018-05-14 19:00:31 [label_tr] => Akademik Program [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personel [dep_label_en] => Departments [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1