Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu
16.11.2022

Atılım Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar için 11.11.2022'de Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 228 Numaralı Seminer Odasında 10.30-13.00 saatlerini kapsayan süreçte yazılı sınav uygulanmıştır. İlgili yazılı sınav sonuçlarına göre son değerlendirme yapılmış olup H***l G****n isimli aday asil olarak ilan edilen kadroya atanmaya hak kazanmıştır. O**l C*n K*ç isimli aday ise yedek olarak belirlenmiştir.

Nihai Değerlendirme Sonucu

Sıra No

Adı Soyadı

ALES (%30)

Not Ortalaması (%30)

Yabancı Dil (%10)

Yazılı Sınav Sonucu (%30)

Toplam

Durum

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

H***l G****n

87,17805

26,153415

93,23

27,969

90

9

87

26,1

89,222415

Kazandı. (Asil)

2

O**l C*n K*ç

92,31932

27,695796

87,16

26,148

87,5

8,75

78

23,4

85,993796

Kazandı. (Yedek)

3

A****n K**a

87,21606

26,164818

88,8

26,64

92,5

9,25

70

21

83,054818

Kazanamadı.

4

Y***p A****r A***ç

85,35466

25,606398

76,66

22,998

95

9,5

82

24,6

82,704398

Kazanamadı.

5

A***t A******ğ

85,51396

25,654188

71,53

21,459

91,25

9,125

81

24,3

80,538188

Kazanamadı.

6

N*****r E***n

83,10034

24,930102

83,66

25,098

87,5

8,75

60

18

76,778102

Kazanamadı.

7

O***y E**e E*****u

87,83698

26,351094

80,86

24,258

90

9

55

16,5

76,109094

Kazanamadı.

8

A**f E**e Ş***n

83,40195

25,020585

72,46

21,738

96,25

9,625

50

15

71,383585

Kazanamadı.

9

A***e A****e P*****r

83,00906

24,902718

73,63

22,089

91,25

9,125

45

13,5

69,616718

Kazanamadı.

10

Z****p Ç****r

78,5527

23,56581

86

25,8

95

9,5

Yazılı Sınava Katılmadı.

58,86581

Kazanamadı.