Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine - 10 09 2021

Lisansüstü (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans) Öğrencilerimizin Dikkatine

 

 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programına Güz Dönemi itibariyle kayıt yaptıran öğrencilerimizin aşağıdaki dersleri* seçmeleri beklenmektedir.

 

  1. KAM 501 – Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (Zorunlu)
  2. KAM 503 – Siyaset Kuramı (Zorunlu)
  3. ISL 555 – Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)
  4. KAM veya Diğer Kodlu Bir Seçmeli Ders

 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli** Yüksek Lisans Programına geçtiğimiz Bahar Dönemi itibariyle kayıt yaptıran öğrencilerimizin aşağıdaki dersleri seçmeleri beklenmektedir.

 

  1. KAM 501 – Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (Zorunlu)
  2. KAM 503 – Siyaset Kuramı (Zorunlu)
  3. KAM 500 – Seminer
  4. KAM veya Diğer Kodlu Bir Seçmeli Ders

 

*Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin toplamda 4 zorunlu dersi ve 4 seçmeli dersi tamamlaması gerekmektedir. 4 seçmeli dersten ikisi alan dersi olmak zorundadır. Kalan diğer iki seçmeli ders ise alan veya alan dışı seçmeli ders olarak alınabilmektedir.

 

**Ders dönemini bitirmemiş Tezli Yüksek Lisans öğrencileri KAM 599 Tez dersini seçmemelidirler.

 

***Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ve sürece ilişkin sorusu olan öğrenciler Arş. Gör. Aygün Karlı (aygun.karli@atilim.edu.tr) ile iletişime geçebilirler.