1. Kamusal Akıl Stüdyosu Proje Çalıştayı
06.06.2011

2010 Yılı Ekim Ayında Çankaya Belediyesi ile bir işbirliği protokolü yaparak Ankara’da “üniversite – yerel yönetimler işbirliği” konusunda yenilikçi bir örnek veren Atılım Üniversitesinin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin önderliğinde Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ilk ayağı 2011 Yılı Ocak ayında tamamlanmıştı. Çalışmada Çankaya Belediyesinin kurumsal yapısı 11 ayrı ana başlıkta analiz edilerek sorun ve potansiyeller tespit edilmişti. Yapılan tespitler düzenlenen bir Sempozyumla tartışmaya açılmıştı.

 

Çalışmanın devamında tespit edilen temel sorun alanlarından hareket eden ekip dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini dikkate alarak Çankaya İlçesi ve Çankaya Belediyesi için yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirdiler. Sayıları otuz adedi bulan bu projeler kentsel yaşam, kentsel altyapı, öğrenciler, dezavantajlı guruplar, tarım ve yeşil alanlar, sanat ve halkla ilişkiler başlıklarına odaklanıyor. Ankara’da üniversitelerin yerel yönetimler için proje üretmesi anlamında bir ilk olan bu çalışmada Çankaya’daki sorun alanlarının çözümüne yönelik güçlü bir adım atıldı.

 

Çalışmada öğrenciler tarafından tespit edilen proje fikirleri proje planlama çerçevesi doğrultusunda profesyonel biçimde geliştirildi. Proje kapsamı, proje çıktıları, faaliyet planı, zaman planı, maliyet planı, insan kaynakları planı, kalite planı, iletişim planı, tedarik planı, risk planı belirlenen projelerin gerçek yaşamda uygulanabilir hale getirilmesi için özel bir çaba gösterildi.

 

Geliştirilen projeler 7 Haziran 2011 tarihinde Atılım Üniversitesinde tüm gün süren ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı bir Proje Çalıştayı ile kamuoyuna sunuldu. Yakından ilgi gösterilen projelerin bir kısmının Çankaya İlçesinde Atılım Üniversitesi ve diğer kamu kurumlarının işbirliği ile uygulanması bekleniyor.

 

Atılım Üniversitesinin yerel yönetimlerle işbirliği, analiz ve proje geliştirme çalışmaları önümüzdeki yıllarda Ankara’da yer alan diğer ilçe belediyeleri ile devam edecek.