PANEL: Genç Gazetecilerin Gözünden Siyaset, Kamu Yönetimi ve Medya
12.12.2011

ANEL: Genç Gazetecilerin Gözünden Siyaset, Kamu Yönetimi ve Medya Son on yılda siyaset, kamu yönetimi ve medya ilişkisi çok ciddi bir dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşümün bir yanı siyaset ve kamu yönetiminin değişen doğasıyla yakından ilgilidir. Medyanın gücünün bir siyasal araç olarak kullanılmasına yönelik çabalar ve kamu yönetiminin gelişen halkla ilişkiler mekanizmaları, siyaset ve kamu yönetiminin önemli bir kısmının medya aracılıyla gerçekleşmesi sonucunu doğurmuştur. Öte yandan geleneksel medya yöntemleri ve araçları da hızla kabuk değiştirmektedir. Televizyon ve gazete mecralarının yanı sıra ve onları besleyerek yeniden şekillendiren yeni iletişim teknolojilerine dayalı sosyal medya paylaşımı medyayı adem-i merkezileştirmekte, kurumsallaşmış büyük medya kuruluşlarından tematik medya kuruluşlarına geçiş yaşanmaktadır. Her iki dönüşüm sürecini en yakından izleyenlerin ve bu değişimi tetikleyenlerin önemlice bir kısmını yaşları 25 ile 45 arasındaki görece genç gazeteciler topluluğu oluşturmaktadır. Bu gurubun dünya görüşlerini ve deneyimlerini paylaşmaları siyasetin ve kamu yönetiminin geleceğini anlamada çok önemli katkılar sağlayabilir. Bu panelde, Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri ile Anadolu ajansından genç gazeteciler üniversitemizle son yılların siyaset-medya ilişkileri üzerine deneyimlerini paylaşacaklardır. Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Katılımcılar: Deniz Gürel (Hürriyet Gazetesi) Ferhat Demircan (Anadolu Ajansı) Fırat Kozok (Cumhuriyet Gazetesi) Tarih: 20/12/2011 Saat: 14:00 Yer: İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu