Aşağıda SBKY Bölümü öğretim üyeleri tarafından yayımlanan yakın zamanlı akademik ve diğer yayınların bir listesini paylaşıyoruz. Bu listeyi duyurmaktaki amacımız, özellikle SBKY öğrencilerinin kendi bölümleri tarafından yapılan yayınlardan haberdar olarak güncel ve akademik tartışmalara dair bilgi ve katılımlarını arttırabilmektir. Yeni yayınlar çıktıkça aşağıdaki listeye eklemeler yapmaya devam edeceğiz.

Akademik Yayın Listesi:

-   Pınar Kaygan, Harun Kaygan & Asuman Özgür Keysan (2022): Gendered Interactions Mediated by Design: Sexual Harassment on Public Transport, Design and Culture, DOI: 10.1080/17547075.2022.2141159

- Gençoğlu, F. (2021). Posthumanizm Tartışmasının Düşündürdükleri: Haddini Bilmek ile Haddini Aşmak Arasında İnsan. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20 (1), 70-91. DOI: 10.20981/kaygi.886090 (ULAKBİM TR DİZİN) 

Link: https://doi.org/10.20981/kaygi.886090

- Gülseven, Aslı. "The Battle of Kars During the Russo-Turkish War (1877- 1878) in V. P. Meshcherskiy's ‘Caucasian Travel Diary’". Tarih Dergisi (2021 ): 195-213 (SCOPUS- ULAKBIM, TRDizin)

- Gülseven, Aslı. (2021). A FAILED INDEPENDENCE MOVEMENT IN THE CONTEXT OF THE GREAT POWERS COMPETITION: THE NORTH CAUCASIAN STRUGGLE FOR INDEPENDENCE (1917-1920) . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (1) , 245-259 (ULAKBIM, TRDizin)

- Gülseven, Aslı. (2021). "II. Nikolay Döneminden Bolşevik Devrimine Kadar Osmanlı-Rus İlişkileri (1897-1917)" içinde - Türkiye-Rusya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını - (Eds. İlyas Topsakal & Alperen Kürşad Zengin), (Ankara: Nobel, 2021), 57-73.

- Korhan Mühürcüoğlu, "Beşir Fuad's Voltaire: Liberating the Individual," Middle Eastern Studies, 2021. (Yayımlanmak üzere.)

 

Diğer Makale ve Yayınlar:

SBKY Bölümü öğretim üyeleri aynı zamanda Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisinde de haftalık yazılar yayımlamaktadırlar. Bu yazılara ait bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

- Prof. Dr. Funda Gençoğlu, “Meselenin adını doğru koymak: Sorunumuz Anti-Elitizm değil Anti-Entelektüalizm”, HBT