Yüksek Lisans Öğrencimize Ödül
12.10.2022

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı öğrencilerinden Hilal Gedik, Siyasi İlimler Türk Derneği'nin bu yıl 8 Ekim'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiği XVIII. Lisansüstü Konferansı'nda "Bir Özne Olarak Kadının İnşası: Gündelik Yaşam Pratikleri ile Ankara Örneği" başlıklı bildirisiyle birincilik ödülüne layık görülmüştür. Prestijli bir derneğin ulusal ölçekli konferansı bünyesinde elde edilen ödül bölümümüz açısından da büyük bir değere sahiptir.

Daha dataylı bilgi ve haber için https://www.siyasiilimler.org.tr/18-lisansustu-konferansi-sona-erdi/ adresi üzerinden derneğin internet sayfasına erişim sağlanabilir.