Öğrenci Danışma Kurulu ile Toplantı Gerçekleştirildi - 29 12 2020

Akreditasyon süreci ile ilgili olarak Bölümümüz sınıf temsilcileriyle 29.12.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Program çıktıları ve müfredata yönelik olarak mevcut durum ve eksiklikler tartışıldı. Toplantı sonucunda şu çıktılara ulaşıldı:

- Müfredatin yeniden yapılandırılması;

- Uygulamalı dersler anlamında atölyeden yararlanılması;

- Seçmeli derslerle program çıktılarının karşılanabilmesi;

- Program çıktılarının Web sitesinde kapsamlı olarak yansıtılması

Bu çıktılar çerçevesinde Bölüm sayfasında program çıktılarının güncellenmesi ve ilgili eksikliklere yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.