Öğrenci Danışma Kurulu ile Toplantı Gerçekleştirildi
29.12.2020

Akreditasyon süreci ile ilgili olarak Bölümümüz sınıf temsilcileriyle 29.12.2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Program çıktıları ve müfredata yönelik olarak mevcut durum ve eksiklikler tartışıldı. Toplantı sonucunda şu çıktılara ulaşıldı:

- Müfredatin yeniden yapılandırılması;

- Uygulamalı dersler anlamında atölyeden yararlanılması;

- Seçmeli derslerle program çıktılarının karşılanabilmesi;

- Program çıktılarının Web sitesinde kapsamlı olarak yansıtılması

Bu çıktılar çerçevesinde Bölüm sayfasında program çıktılarının güncellenmesi ve ilgili eksikliklere yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.